Datasenter:

Det nye bygget blir nesten identisk som det allerede eksisterende samlokaliseringsbygget på bildet og vil reises på tomten i bakgrunnen.

Fortsetter utvidelse av datasenter

For andre gang i år starter Green Mountain nye byggearbeider ved sitt datasenteranlegg i Enebakk utenfor Oslo. Nå skal det reises et nytt datasenter med en kapasitet på 10 MW. Bygget er allerede delvis utleid til en ny stor internasjonal kunde.

Publisert

Selskapet har fått godkjent byggingen av et tre-etasjes bygg på 9600 m2. Anleggsarbeidet starter så snart igangsettelsestillatelsen er mottatt og man forventer ferdigstillelse i september 2024.

Dette betyr at ved ferdigstillelse vil hele anlegget til Green Mountain i Enebakk ha en kapasitet på 41,5 MW. Det vil da romme både dedikerte bygg for egne kunder samt bygninger for samlokalisering av flere kunder. I bygget som nå skal reises kommer en internasjonal teknologiaktør til å bruke nesten 5MW av kapasiteten til sin virksomhet.

«Vi opplever stor pågang for tiden og det er gledelig at flere internasjonale kunder ser til Norden for sine datasenterbehov.» sier Svein Atle Hagaseth, administrerende direktør i Green Mountain.

Kundens navn blir foreløpig ikke offentliggjort men er ny for selskapet. – De leverer tjenester som de aller fleste nordmenn er godt kjent med og som mange er avhengige av både på jobb og i fritiden, sier Svein Atle Hagaseth, administrerende direktør i Green Mountain.

Den nye utvidelsen fører igjen til at Green Mountain må oppbemanne sitt team, både på drift og støttefunksjoner. I dag er det 50+ årsverk som har sin faste arbeidsplass knyttet til Enebakk senteret fordelt på drift, sikkerhet og renhold. Med det nye bygget regner man med å øke bemanningen med 10-15 personer.

Powered by Labrador CMS