Mediaplan

19 000 leser en gjennomsnittlig utgave av bladet Elektronikk.
Elektronikk has 19 000 readers per issue.
Kilde/Source: Kantar Media Fagpresse 2018

Utgivelser/Issues 2022

Nr

1
2
3
4
5

6
7/8

9
10
11
12

Utgivelse

24. januar
21. februar
21. mars
25. april
23. mai
13. juni
29. august
26. september
24. oktober
21. november
12. desember

Materiellfrist

4. januar
24. januar
21. februar
21. mars
25. april
16. mai
1. august
29. august
26. september
24. oktober
14. november

Fra temaplan*

Mønsterkort • Design • Havbruk
Mekatronikk • Forsvar og romfart • IoT/IIoT
Energi og kraftelektronikk • Trådløs/5G • Medisin og helse
Innvevde systemer • Industriell elektronikk • Instrumentering (T&M)
Elektronikkproduksjon • Elmek • Eliaden 2022
Skip og offshore • Autonome systemer
Mønsterkort • Design • Forsvar og romfart • Havbruk • ONS 2022
Energi og kraftelektronikk• Skip og offshore • IoT/IIoT • OTD Energy 2022
Innvevde systemer • Industriell elektronikk • Trådløs/5G • electronica 2022
Elektronikkproduksjon • Produksjonsutstyr • Medisin og Helse
Autonome systemer • Instrumentering (T&M)

* Se komplett temaplan i nedlastbar PDF under
Tekniske data:

Materiell: Digitalt materiell
Satsflate:185 x 270 mm
Papirkvalitet: Omslag: 150 g Ikonofix Innmat: 100 g Kymex Cote
Digitalt materiell:Høyoppløselig PDF, 225 - 300 dpi

Powered by Labrador CMS