Sperre AS:

Åsmund Sundsvalen, administrerende direktør i Sperre AS med vaskeroboten som har vist seg å være en suksess.

ROV for de tunge jobbene

Sperre AS har har levert fjernstyrte undervannsfarkoster i 30 år og har bygget seg opp til ha stor kompetanse på det som kalles ROV (remotely operated vehicle). Det er få oppaver under vann som ikke de kan løse.

Sperre AS i Notodden har utviklet mellom 90 og 100 forskjellige ROV-systemer og leverer til oppdrettsnæring og havbruk i Norge, Skottland, Chile, Australia og New Zealand. Blant disse finner du ROV som går fra noen hundre meter til 10 500 meters dybde.

Suksess med vask av merder

I 2016 utviklet Sperre AS, nå del av AKVA Group, en kraftig høytrykksvasker som de har kalt FNC – Flying Net Cleaner. Den består av roterende skiver som hver har 3 dyser. – I 2017 tok denne virkelig av, og per i dag har vi solgt 99 systemer, forklarer administrerende direktør Åsmund Sundsvalen i Sperre AS/AKVA group Sperre. – Når jeg sier system, betyr det også pilotstol, kontrollskap med elektronikk, strømforsyning og fiber og kobber i én kabel. Den har slått spesielt godt an i New Zealand siden de «plages» av en spesiell type skjell som sitter veldig godt fast. Han ser også andre mulige markeder, for eksempel vindmøller til havs – som også må vaskes med jevne mellomrom.

Et innblikk fra baksiden på vaskeroboten. For øvrig gjør bedriften all montasje selv.
Et bilde som viser størrelsen på vaskeroboten.

Stadig utvikling

– Havbruksnæringen er i stadig utvikling, og enhetene blir større og dypere hele tiden. Temperaturøkningen i vannet gjør også at merdene gror mer og raskere. Fortøyninger og havbunn bør kontrolleres og inspiseres visuelt og gjennom sedimentprøver. Så det er sammen med ROV-brukere at vi har utviklet denne metoden for vasking av merdene, sier han. – De nye merdene er nå så store som 120, 160 og 200 meter i diameter, med dybder ned til 60 meter. Alternativ vask av disse er enten med dykkere eller nettvaskere som trekkes opp og ned.

Bormaskin

Et annet produkt som Sundsvalen gjerne vil nevne er en bormaskin for forankring. Denne drives av hydraulikk og fester T-bolt som den har med seg. Den utfører også gysing, det vil si fester i fjell. – Dette er et resultat av at vi har mange dyktige ingeniører innen- for en rekke fagområder, sier han og nevner kretskort-design, mekanisk design, kildekodeskriving, sveising, sammenstilling og elektromekanisk sammenstilling.

Pilot: Et komplett ROV-system består av pilotstol, kontrollskap med elektronikk, strømforsyning og fiber og kobber i én kabel. For ikke å glemme skjermer koblet til kamera på selve farkosten.

Modeller for alt

Utvalget av ROVer som Sperre kan levere er stort. De blir brukt til alt fra forskning, undersøkelse av havbunn, til søk etter skipsvrak og utdanning. – Vi er hele tiden avhengig av kontinuerlig utvikling, spesielt innenfor elektronikk. Ikke minst på grunn av komponentsituasjonen, sier Sundsvalen. – Det har vært vanskelig å finne komponenter, og vi har for eksempel stadig måtte velge alternative komponenter. Vi jobber nå med neste generasjon, noe vi forresten ofte må gjøre på grunn av utgående komponenter, legger han til.

Ingeniørtung

– Vi er jo en forholdsvis liten bedrift med 23 ansatte hvorav ca. halvparten arbeider med montasje. Men vi er ganske ingeniørtunge innenfor flere sektorer. Jeg vil dessuten mene at alle trives godt. Kanskje fordi alle vet hva som skjer, sier han og legger til: – Fordelen med små bedrifter er at vi lettere kan velge ansatte etter personlige egenskaper. – Vi har også et veldig godt eierskap gjennom AKVA Group. Dette har vært veldig positivt for oss innen akvakultur, siden gruppen er verdens største i denne sektoren, avslutter han.

Powered by Labrador CMS