Datasenter:

Ønsker å etablere nytt datasenter med 8 datahaller

Green Mountain søker om dispensasjon for første byggetrinn for å sikre etableringen.

Publisert

Datasenterselskapet Green Mountain har i dag levert en dispensasjonssøknad til Time kommune for første byggetrinn av et datasenteranlegg på Kalberg i Time kommune. Selskapet er i dialog med en stor internasjonal kunde som ønsker å etablere seg nærheten av nye Fagrafjell transformatorstasjon, et av Norges viktigste og sterkeste strømknutepunkt. For å møte kundens behov for rask levering er Green Mountain avhengig av å få innvilget dispensasjon fra reguleringsplanen for det første bygget i prosjektet.

Kunden, som er blant verdens 20 største teknologiselskap (ikke asiatisk), ønsker ferdigstillelse av første byggetrinn senest januar 2025, mens siste byggetrinn skal være ferdig i 2027. Byggetid for første byggetrinn er beregnet til 12 måneder.

Fullt utbygd vil datasenteret, slik Green Mountain foreløpig planlegger, ha inntil 8 datahaller. De totale investeringene vil være i overkant av 50 milliarder norske kroner, hvor Green Mountain og kunden står for halvparten hver. Green Mountain garanterer for et minimum av 500 årsverk i tilknytning til datasenteret når hele anlegget er fullstendig utbygd i 2027.

Selskapets planer om å bygge datasenter på Kalberg passer perfekt inn i, og tilfredsstiller «Regionalplan for grønn industri - for areal- og kraftkrevende næring» som ble vedtatt av fylkestinget 14. juni i år. Prosjektet understøtter også myndighetenes «Nasjonal strategi for kunstig intelligens (KI)» og «Nasjonal datasenterstrategi».

Administrerende direktør i Green Mountain, Svein Atle Hagaseth, håper på en rask og positiv behandling av dispensasjonssøknaden: – Realiseringen av dette prosjektet vil føre til mange positive ringvirkninger både i form av lokal verdiskapning, nye arbeidsplasser, kompetanseutvikling med mer. Det er samtidig vår uttalte ambisjon å bygge dette anlegget med lavest mulig fotavtrykk i omgivelsene, og skape et av de mest bærekraftige datasentrene nasjonalt og internasjonalt.

Selskapet planlegger en best mulig omdisponering av masser fra tomten, og har blant annet avtale med en lokal bonde som mottaker av jorden som er av god nok kvalitet til jordforbedring på hans eiendom.

Green Mountain er opptatt av gode løsninger for utnyttelse av overskuddsvarmen anlegget vil produsere. Selskapet vil derfor klargjøre infrastrukturen for avtakere av denne varmen.

– Vi er i tett dialog med aktører rundt dette og ser blant annet på matproduksjon med veksthus og landbasert oppdrett, fjernvarme og tørkingsanlegg, legger Hagaseth til.

Dispensasjonssøknaden er forventet ferdigbehandlet i løpet av november slik at evt. byggestart kan følge umiddelbart etter.

Ordfører i Time kommune, Andreas Vollsund (H), er svært begeistret over planene.

– Hvis flertallet i kommunestyret går inn for dispensasjon vil dette få stor betydning for å bygge ny grønn næring i regionen, sier Andreas Vollsund og legger til: – Det har vært mye diskusjon om hvor mange arbeidsplasser datasentre gir. Med Green Mountains planer er det ingen tvil om at denne etableringen vil blir den største arbeidsplassen i Time kommune de neste år.

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) fremhever at den planlagte etableringen passer godt med arbeidet som er gjort med etablering av Regionalplan for grønn industri. – Green Mountains planer på Kalberg er svært spennende. Det er gledelig at vi nå ser resultatet av et målrettet og langsiktig arbeid med tilrettelegging for ny grønn industri i Rogaland. Fylkeskommunen ønsker å spille på lag med bedriftene og bidra til at aktørene lykkes med å gripe muligheter som ligger i den grønne omstillingen, sier hun.

Powered by Labrador CMS