Mobil- og satellittkommunikasjon:

Test av 5G og 6G satkom

VIAVI lanserer NTN og HAPs nettverkstest for 5G og 6G satellittkommunikasjon.

Publisert

Viavi Solutions Inc. (VIAVI) kan nå tilby basestasjon- og ende-til-ende-testing som støtter Non-Terrestrial Networks (NTN) og High Altitude Platforms (HAPs).

Trådløs teknologi forsterker i økende grad tradisjonelle bakkebaserte kommunikasjonsnettverk, der satellittkommunikasjon nå bidrar til å gi bortimot full dekning. De nye VIAVI TM500- og TeraVM testplattformene skal validere samsvar, ytelse og pålitelighet til gNodeB-er og komplette nettverk under de spesielle tjenestetilkoblingsbetingelsene som gjelder for NTN- og HAPs-nettverk.

Spesifikasjonene i 3GPP Release 17 introduserte formelt støtte og retningslinjer for NTNer, med påfølgende utgivelser som forventes å fortsette å forbedre standardene. Disse spesifikasjonene vil bidra til å forbedre ytelsen til NTNer, tillate dem å konvergere med bakkebaserte telekommunikasjonsnettverk og muliggjøre støtte på tvers av eksisterende 5G-mobiltelefoner og brikkesett. En VIAVI-analyse anslo at veksten i satellittkommunikasjon vil resultere i at omtrent 30.000 nye satellitter går i bane rundt jorden, noe som betydelig utvider potensialet til NTNer for å gi universell dekning.

 Satellittkommunikasjon i 5G gir et nytt nivå av kompleksitet for testing. NTNer må være pålitelige for å takle avstanden, hastigheten og mobiliteten til både satellitt, HAPs og brukerutstyr (UE), samtidig som de leverer ytelse. Testløsninger kreves ikke bare for å emulere ulike UE-mobilitets- og fadingprofiler, men de må også ta de store dopplerskiftene fra raske satellitter og luftbårne plattformer i betraktning.

 For å validere basestasjonen i forkant av ikke-jordbasert implementering, skal TM500 kunne emulere et høyt volum av enheter, nye mobilitetsmønstre, signalutbredelsesforsinkelser og andre forhold som er unike for NTN, mens TeraVM emulerer kjernenettverket. Dette testscenarioet er egnet for tidlige funksjonstester som 3GPP-protokolltesting og kan brukes på både regenererende og transparente arkitekturer, ifølge Viavi. Ytterligere testscenarier er fokusert på testing og optimalisering av nettverket ende-til-ende, ved å bruke en ekte kjerne for å validere ytelsen og påliteligheten til hele nettverket.

Powered by Labrador CMS