Telekom:

Telekomselskaper skal nå kunne bruke skyfunksjoner for å trene data for AI/maskinlæring. Denne automatiseringen kan øke nettverksytelsen på eldre nettverksoperasjoner, identifisere problemer og "selvhelbrede" nettverket osv.

AI optimaliserer kommunikasjonsnettverk

VIAVI i samarbeid med Google Cloud for å tilby skybasert nettverksovervåking og optimalisering.

Publisert

Viavi Solutions Inc. gjør i dag tilgjengelig sitt NITRO AIOps på Google Cloud, og skaper dermed en ny løsning som anvender VIAVIs løsninger for nettverksanalyse og Google Clouds tjenestemuligheter.

Samarbeidet skal ta sikte på å løse kritiske utfordringer som leverandører av kommunikasjonstjenester (Communication Service Providers – CSPs) og åpne nye muligheter for nettverksovervåkning og optimalisering. Løsningen vil bli demonstrert på TMForums DTW23 - Ignite i København neste uke, 19.-21. september.

Ifølge selskapet har digital transformasjon intiert utviklingen av en ny operasjonsmodell for industrien, som utnytter kunstig intelligens, maskinlæring og nettverksorganisering og -automatisering. NITRO AIOps skal gi CSPer mulighet til å utvikle sin gamle NOC til Dark NOC og leverer ende-til-ende nettverkssynlighet på tvers av et bredt spekter av nettverksplattformer, inkludert de for sky og IoT, heter det.

 Telekomselskaper skal nå kunne bruke skyfunksjoner for å trene data for AI/maskinlæring. Denne automatiseringen kan øke nettverksytelsen på eldre nettverksoperasjoner, identifisere problemer og "selvhelbrede" nettverket osv.

VIAVI lister opp noen kritiske nettverksutfordringer som skal ivaretas av NITRO AIOps:

· Nettverksytelsesoptimalisering: NITRO AIOps gjør det mulig for CSPer å proaktivt overvåke og optimalisere nettverksytelsen. Ved å identifisere potensielle flaskehalser og anomalier, kan CSP-er iverksette tiltak i tide for å sikre sømløs nettverksdrift og konsistent tjenesteleveranse av høy kvalitet.

· Forbedret kundeopplevelse: Med detaljert innsikt i kundeadferd og bruksmønstre, lar løsningen CSP-er skreddersy tjenester til individuelle preferanser. Dette skal resultere i personlige tilbud, forbedret kundetilfredshet og økt lojalitet.

· Kapasitetsplanlegging og ressursstyring: Løsningens AI-drevne analyser skal hjelpe CSPer med effektiv kapasitetsplanlegging og ressursstyring. Ved å optimalisere nettverksressurser skal CSPer kunne oppnå bedre ressursutnyttelse og kostnadseffektivitet.

· Avviksdeteksjon i sanntid: AIOps skal gi CSPer muligheten til å oppdage problemer i sanntid, noe som muliggjør rask respons på nettverksavvik og potensielle tjenesteavbrudd, minimerer nedetid og forbedrer nettverkets pålitelighet.

· Prediktivt vedlikehold og kvalitetssikring: Ved å forutsi potensielle nettverksproblemer og feil kan løsningen hjelpe CSPer med en proaktiv tilnærming til vedlikehold og kvalitetssikring, noe som til slutt fører til forbedret tjenestekvalitet og reduserte driftskostnader.

 

Powered by Labrador CMS