ClampOn 30 år:

I dag er gründerne Geir Instanes (t.v.) og Dag Aldal fortsatt venner etter 30 år. Deres motto er å tro på fremtiden, utvikle ny teknologi, og være "Always Numero Uno."

Ville ikke etablert seg i Norge igjen

Bergensbedriften ClampOn har truffet godt med sine intelligente ultralydsensorer, og blir gjerne beskrevet som et skoleeksempel på entreprenørskap innen olje- og gassbransjen. Men ikke alt ville de ha gjort om igjen.

Publisert Sist oppdatert

De to gründerne Geir Instanes og Dag A. Aldal tok med seg en sterk bakgrunn innen ultralydteknologi da de i 1994 bestemte seg for å etablere et konkurransedyktig selskap innen ultralydbasert instrumentering i en av de tøffeste industriene i verden: Olje og gass.

Manglet alt

Det var ingenting glamorøst over starten. – Vi manglet nesten alt: finansiering, teknologi og et nettverk, det var ingenting i det hele tatt. Våre eneste eiendeler var våre drømmer og vår arbeidskapital, og det er faktisk den beste kapitalen i verden, minnes Aldal. De lånte et lukket klasserom, Aldal solgte bil, og Instanes leverte aviser om morgenen. – Det eneste vi hadde nok av var sulten etter suksess. Vi skrev ned drømmene våre om forretningsfilosofi og teknologi, og så begynte vi å utvikle vår første ClampOn ultralydsensor for overvåking av sandpartikler, forteller han. Dette var høsten 1994. 

Nød lærer...

To ansatte i arbeid med flowsløyfen i 1997.

Å ha knappe ressurser lærer deg imidlertid å være ekstremt fokusert. Etter å ha jobbet dag og natt, kunne gründerne presentere den første prototypen allerede ved årsskiftet 94/95. Deretter tok det ytterligere et halvt år å få instrumentet Ex-godkjent for bruk på oljeinstallasjon. Den gangen kostet det under 50.000 kroner. I dag er sertifiseringskostnaden mer enn tidoblet!

Vellykket test

Høsten 1995 var den første ultralydmåleren klar for markedet, og BPs Gyda-plattform var den første til å si jatakk til en testinstallasjon. På tross av litt hikke i programvaren var testen vellykket: – Vi visste da at vi hadde utviklet et kompakt og effektivt instrument som vi var sikre på ville overgå alle andre i markedet. sier Aldal. Teori og virkelighet stemte overens.

Musa som brølte

Paradoksalt nok var ClampOn for små til å slippe inn hos den største operatøren i den norske sektoren av Nordsjøen. Stinne av selvtillit definerte de derfor hele oljeindustrien som sitt hjemmemarked, og dermed tok det ikke lang tid før telefonene begynte å komme fra utenlandske operatører som trengte utstyrt for sandmonitorering. Så, våren 1996, fikk de leveranser til Saga Petroleum i den norske sektoren. Nå kunne selskapet begynne å ansette folk, men i den lille organisasjonen måtte samtlige fungere som altmuligmenn – noe som etter hvert skulle definere kjerneverdier som å trekke lasset sammen og støtte hverandre.

Enorm «dugnad»

Alltid Numero Uno!

Geir Instanes og Dag Aldal

Så begynte en enorm innsats for å gjøre bedriften kjent i verden. Deltagelse på de viktige oljemessene var en ting. Etablering av et kontor i Houston var et annet hårete mål. Man skal huske på at de bare hadde 7 ansatte da Houston-planene ble lagt i 1996. Men våren 1997 var de ufortrødent på vei. Aldal fikk spørsmål fra en av topplederne i den norske oljebransjen om de overhodet visste hva de holdt på med. «Nei, men det er akkurat det vi skal finne ut», skal Aldal ha svart. – Fordi det er hele poenget med en gründers reise: Du vet egentlig ikke hva som vil skje; du må legge ut på reisen for å oppdage det, sier han.

Gjennombrudd hjemme

Resten er historie, som det heter. På initiativ fra Shell Brent gikk ClampOn i samarbeid med FMC for å utvikle en subsea partikkelmonitor som kunne fungere 25 år eller mer på havbunnen. Den kom i 1999. Etter hvert kom også et gjennombrudd i det hjemlige markedet. Over tid har ClampOn levert måleutstyr til hele olje- og gassindustrien, verden over.

Innovativ teknologi

– I alle disse årene har vi hele tiden hatt fokus på teknologiutvikling, arbeid først og fremst ledet av Geir Instanes. Mye av denne utviklingen har vært selvfinansiert, og det er flere gode grunner til det. Vi kan sette vårt eget tempo, tildele ressurser etter behov, og det er lettere å beskytte forretningshemmelighetene våre, sier Aldal. – Men det er tider hvor det er viktig å samarbeide med oljeselskaper og større aktører, spesielt når kostbare tester må gjennomføres eller undervannsinstallasjoner tilhører andre.

Komplett produktspekter

Deltagelse på messer verden rundt er og har vært en viktig aktivitet for ClampOn helt fra starten. Her fra standen deres på OTC 2024 i mai.

– Fra å være et «ett-produktselskap» er vi nå en komplett leverandør av toppside- og undervannssystemer, som dekker lekkasjedeteksjon, pig deteksjon, vibrasjonsovervåking, sandovervåking og, ikke minst, korrosjons-erosjonsovervåking. I løpet av årene har vi praktisk talt oversvømmet markedet med teknologiske ultralydløsninger, både topside og subsea. I tillegg til sand- og korrosjonssystemer har vi utviklet sensorer for vibrasjon, lekkasjedeteksjon, temperatur og ulike tilstandsovervåkingsapplikasjoner. 

Fremtiden

ClampOn har i dag 120 ansatte, og er blitt verdens største leverandør av ultralydbasert måleutstyr i sitt marked. Og hele tiden tenkes det nytt: – Fremtiden vår beveger seg i økende grad mot trådløse og batteridrevne løsninger, sammen med AI-teknologi. Verden krever sensorer med maksimal intelligens, og det er der ClampOn er og vil fortsette å være, understreker Aldal.

Uforutsigbart i Norge

Om han kunne, ville Aldal gjort alt om igjen. Bortsett fra én ting: Å etablere seg i Norge og Bergen. – Nei, landets politikere har blitt så fjerne fra industrien, næringslivet og vanlige folk at vi ikke er sikre på at det ville være logisk å etablere oss i Norge igjen. Landets økonomiske politikk de siste årene har blitt uforutsigbar og mangler bærekraft, poengterer han.

– For vår del vil vi forbli tro mot våre verdier og opprettholde våre visjoner: «Alltid Numero Uno!» og intelligente ultralydsensorer, avslutter Aldal.

 

Powered by Labrador CMS