WATS er et skybasert system for innhenting og analyse av testdata fra elektronikkproduksjon, som kan brukes til å raskt finne feil eller forbedre produkter og prosedyrer.

Gull i testdata

All elektronikkproduksjon genererer mengder med testdata. Men fortsatt er ikke industrien flink nok til å utnytte disse, ifølge Virinco, som gjør suksess med sitt system for håndtering av testdata.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er 2 år eller eldre

– Alle produserer testdata. Men ofte brukes de ikke før noe har gått galt, sier Vidar Grønås. Mye tid og ergrelser kan spares ved å hente og analysere disse dataene løpende.

Virinco har gjort det bra med sitt skybaserte system for innsamling og analyse av testdata, WATS. – Vi har faktisk doblet salget gjennom koronatiden, forteller Vidar Grønås, salgsdirektør i Virinco med ansvar for WATS globalt.

Etablerer seg i USA

Ting har gått bra i et sånt omfang at selskapet nå etablerer egen salgsorganisasjon i USA, Virinco Americas Inc, for å ivareta salg og kundestøtte i det nordamerikanske markedet. Kontoret er selvsagt lokalisert i «norske» Wisconsin, der en mann med lang erfaring fra test & måleindustrien, Chris Nelson, er ansatt som daglig leder. – Vi har allerede noen kunder i USA, men potensialet er enormt, mener han. Og kanskje er det et paradoks at ikke elektronikkindustrien selv er flink nok til å utnytte testdata.

Ineffektivitet

– Til tross for at vi befinner oss i «informasjonsalderen» lider flere selskaper i elektronikkindustrien av ineffektivitet. Vanskeligheter med å få tilgang til, og analysere relevante produksjonstestdata er et stort problem. Resultatet er betydelig bortkastet tid i produksjon, redusert produktkvalitet og uunngåelige tilbakekallinger og garantikrav fra kunder, sier Grønås i en kommentar.

Først når det går galt...

– Alle produserer testdata. Men ofte brukes de ikke før noe har gått galt, undrer han. – Gjennom WATS kan vi gjøre alle data tilgjengelig umiddelbart. Dermed vil du kunne se ikke bare at et avvik starter, men også hva rotårsaken er – for eksempel en defekt pinne i en testfikstur, forklarer Grønås.

Inngripende

Et problem med å håndtere testdata på en helhetlig måte er at det i seg selv er relativt inngripende. Det er mange som skal ha et ord med i laget; IT-avdeling, testavdeling, serviceavdeling, produksjonsavdeling osv. Så noen må skjære igjennom og bestemme.

Går bredt ut

Det er heller ikke bare en viss type selskaper som vil ha nytte av dette, snarere tvert om, ifølge Grønås. – Konseptet når ganske bredt, og omfatter egentlig alle som produserer en halvkompleks elektronmekanisk dings. Vi trenger heller ikke gå etter nisjebransjer eller spesielt store selskaper, understreker han.

Abonnement

Dessuten prises WATS-tjenestene ut fra størrelsen på datastrømmene. Det betyr at det er mulig å dekke ulike behov, og ikke minst starte med det nødvendigste først, for deretter å utvide. Grønås peker på at ingen som først har begynt med WATS har sluttet å bruke det. Det bør jo indikere at systemet har en verdi.

Forbedring

Blant annet er det nyttig i kontinuerlige forbedringsprosesser. – Vi ser jo at det øker yield (andel av produserte enheter uten feil) i produksjon. Men hvor mye er egentlig det verdt, spør Grønås, som peker på at reell kvalitet ikke alltid er synlig i sluttleveransen. En underleverandør kan ha kjørt mye vrak uten at kunden får vite det.

Løpende analyser av testdata handler om – og gjør det mulig – å avdekke feil ikke bare i produksjonen, men også i prosessene rundt; operatører, maskiner, komponenter osv.

Stabile prosesser?

– Mange bruker trender basert på SPC (statistisk prosesskontroll), og antar at de har stabile prosesser. Men det har du i realiteten ikke i elektronikkproduksjon, der komponentruller og operatører skiftes ut hele tiden. Og ofte er datagrunnlaget veldig lite. Faktisk ser vi ofte at feilen ligger andre steder enn kunden trodde.

Har kunnskap

– Vår filosofi er å se bredt på datagrunnlaget, og vi har metoder for å granske data og finne rotårsaker, fremholder Grønås. – I tillegg sitter vi på mye informasjon om produktets gang fra start til mål, og kan bidra aktivt til å forbedre testrutiner. Det fins mange muligheter til å «vokse inn i» testmiljøet og for eksempel bruke kunstig intelligens til å analysere test og eliminere «støy», påpeker Grønås.

Global

Selv om Virinco får nye norske kunder hvert år, er hovedaktiviteten internasjonal. Selskapet har, for ikke å gå skoa av seg alene, etablert partnernettverk i USA, Canada, Italia, Frankrike, Storbritannia, Sveits og Norden for øvrig. Oppmerksomheten rettes først og fremst mot produkteieren, ettersom de har størst interesse i at produktet ikke feiler. Ikke minst de som har produksjon i fjerne land. Per i dag har Virinco om lag 200 kunder verden rundt, og overvåker tusenvis av teststasjoner hver time i døgnet.

Integrasjon

WATS er ikke i seg selv en helt frittstående løsning. Men den kan integreres med annen programvare som håndterer ulike deler av produksjonen, inkludert de fleste MES- og produksjonssystemer.

– En stor fordel med WATS er at den er raskt oppe og går – implementeringen kan som regel skje innen en uke, samtidig som løsningen er enkel å skalere opp, forklarer Grønås.

Modent?

Er så industrien «moden» nok for å ta i bruk slike løsninger? Ifølge Grønås er det høyst varierende. En vanlig respons er at folk ikke har tid til dette. – Ja, de har ikke tid, fordi de ikke har kontroll! Dermed blir det også umulig å få gjort forbedringsprosesser, bemerker han.
– Uansett, det viktigste er å øke verdien av testsystemet. Testdataene ligger der uansett. Oppsiden er at du kan spare tid, forbedre yield og øke kvaliteten.

Powered by Labrador CMS