Forsvarsteknologi og FoU:

Dårligere utsikter for FoU-midler til SMB innen forsvarssektoren.

Er ChatGPT smartere enn Regjeringen?

Vi lurte på om den kunstige intelligensen er bedre informert enn norske myndigheter, så baksideredaksjonen i Elektronikk stilte ChatGPT et viktig spørsmål.

Publisert Sist oppdatert

Vi stilte spørsmålet: Norske myndigheter kutter mer enn 5 millioner USD i FoU-støtte til SMB-teknologibedrifter. Hvilken betydning kan dette ha for innovasjon og vekst i næringen, og for å bringe nye ideer til det norske forsvaret?

Dette er svaret vi fikk fra ChatGPT:

- Å kutte FoU-støtten til SMB-teknologibedrifter kan ha negative konsekvenser for innovasjon og vekst i næringen, og for å bringe nye ideer til det norske forsvaret.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) er ofte i forkant av innovasjon innen teknologi, og å kutte FoU-støtte kan redusere deres evne til å investere i forskning og utvikling av nye produkter og ideer. Dette kan igjen redusere innovasjonstakten i industrien, kvele veksten og redusere konkurranseevnen i det globale markedet.

I tillegg vil kutt i FoU-støtten også kunne begrense SMBenes muligheter til å bringe nye ideer til det norske forsvaret. Uten tilgang til FoU-finansiering vil SMBer kanskje ikke være i stand til å utvikle og demonstrere mulighetene til teknologiene deres, noe som gjør det mindre sannsynlig at de vil bli adoptert av militæret. Dette kan også føre til tap av potensielle partnerskap og muligheter for samarbeid mellom SMB og militæret, og reduserer Forsvarets evne til å ligge i teknologifronten.

Videre kan kutt i FoU-støtten også påvirke SMBenes evne til å tiltrekke seg og holde på talenter. Forskere, ingeniører og andre høyt kvalifiserte arbeidere trekkes ofte til selskaper som investerer i FoU, og uten denne støtten kan SMBer slite med å konkurrere om de beste talentene. Dette kan få langsiktige konsekvenser for industriens konkurranseevne og militærets evne til å ligge i forkant.

Oppsummert kan det å kutte FoU-støtten til SMB-teknologibedrifter få vidtrekkende konsekvenser for innovasjon og vekst i næringen, og for å bringe nye ideer til det norske Forsvaret. Det er viktig for myndighetene å vurdere de langsiktige konsekvensene av å kutte FoU-midler, og sikre at de støtter utviklingen av nye teknologier og ideer i næringen.

Vi overlater til leseren å bedømme svaret, men baksideredaksjonen har en viss oppfatning.

(Svaret fra ChatGPT er autentisk, vi har kun oversatt det fra engelsk og ikke redigert det ellers)

Les også:

Rystet over budsjettkutt

Powered by Labrador CMS