Forskning:

Norges neste superdatamaskin blir en HPE Cray EX Supercomputer. Alle beregningsnodene plasseres inn i to HPE Cray Supercomputing EX4000-kabinetter som begge fylles helt opp og vil veie om lag fire tonn hver.

Norges kraftigste superdatamaskin kommer neste år

Nå er anskaffelseskonkurransen som skal sikre Norges neste superdatamaskin avsluttet. Hewlett-Packard Norge AS (HPE) vant konkurransen og er følgelig valgt som leverandør av kontrakten som har en verdi på hele 225 millioner kroner.

Dette blir Norges kraftigste superdatamaskin noensinne og vil gi et signifikant løft til nasjonal KI-forskning og innovasjon.

64.512 CPU-kjerner

HPE skal levere en HPE Cray EX Supercomputer som er bestykket med 252 noder a to stykk AMD Epyc Turin CPUer. Hver av disse består av 128 kjerner. Totalt vil systemet bestå av 64.512 CPU-kjerner. I tillegg leveres 76 noder med GPUer, hver med fire stykk, totalt 304 NVIDIA GraceHopper Superchip (NVIDIA GH200 96 GB). Interconnect blir HPE sin egen Slingshot, og nær-lagringsløsningen er Cray ClusterStor E1000 med en kapasitet på 5.3 petabyte (PB).

Ekspansjonsmuligheter

Alle beregningsnodene plasseres inn i to stykk HPE Cray supercomputing EX4000-kabinetter som begge fylles helt opp og vil veie om lag fire tonn hver. Beregningsnodene er direkte væskekjølt for best mulig varmeoverføring. Dette gir også best mulig potensial for varmegjenvinning. I kontrakten ligger det også mulighet for ekspansjon av systemet i fremtiden, med 119 808 CPU-kjerner og/eller 224 GPUer.

I første rack-lengde bak vinduet i 1.etg i Sigma2s datahall hos i Lefdal Mine Datacenter skal den nye superdatamaskinen stå.

Møter voksende etterspørsel etter KI-ressurser

Den nye superdatamaskinen skal på sikt erstatte to av tre nasjonale superdatamaskiner som eies av Sigma2 AS. Samtidig skal den dekke økt vekst i etterspørsel etter beregningskraft for kunstig intelligens (KI) og maskinlæring (ML).

17 ganger større beregningskapasitet

Med hele 304 NVIDIA GH200 GPUer får norsk forskning og innovasjon tilgang til en beregningskapasitet som er minst 17 ganger større enn det som er tilgjengelig på nasjonalt nivå i dag. Dette vil gi 10 Pflops FP64 ytelse, over 150 Pflops FP32 tensor core ytelse og mer enn 301 Pflops FP16 tensor core ytelse. De sistnevnte er spesielt viktige for i forbindelse med beregninger til KI. Til tross for at den nye superdatamaskinen vil være betydelig kraftigere enn Sigma2s forrige generasjons tungregneanlegg, vil strømforbruket reduseres med mer enn 30 prosent.

De nye GPUene er kompatible med et bredt spekter av programvare og programmeringsspråk som brukes av mange forskningsmiljøer. Og spesielt populær blant forskere som jobber innenfor KI og dyplæring.

Møter KI-etterspørsel

Gunnar Bøe, daglig leder i Sigma2.

– Vi er meget godt fornøyde med denne avtalen. Nå kan vi tilby norske forskere sårt tiltrengte NVIDIA GPUer og møte den første bølgen av økt etterspørsel etter KI-ressurser. Det nye systemet vil også være til glede for forskere innen tradisjonell tungregning, og det blir betydelig mer energieffektivt enn de eksisterende nasjonale superdatamaskinene, sier Gunnar Bøe, daglig leder i Sigma2 AS.

Installasjon i 2025

Installasjonen skjer i løpet av våren og sommeren 2025 og åpnes for norske forskere i løpet av høsten 2025. Dette blir Sigma2s første superdatamaskin som installeres i Lefdal Mine Datacenter. Fra før er NIRD, det nasjonale lagringssystemet for forskningsdata, i full drift der, og som den nye superdatamaskinen skal samhandle tett med.

Anskaffelsesprosessen er gjennomført i tråd med regler for offentlig anskaffelse. Prosedyren er utført i to trinn, med en innledende kvalifiseringsfase, etterfulgt av en anbuds- og forhandlingsfase hvor kvalifiserte og utvalgte leverandører har fått mulighet til å levere sine tilbud.

HPE leverte det klart beste tilbudet i henhold til tildelingskriteriene i konkurransen. Kontrakten signeres formelt i juni.

Powered by Labrador CMS