Ny nasjonal forskningsinfrastruktur for norsk industri

NTNU og SINTEF feiret i dag åpningen av HighEFFLab: En ny nasjonal forskningsinfrastruktur for energieffektive løsninger.

Forskningsinfrastrukturen blir tilgjengelig for aktører fra industri, forskning og akademia som er interessert i eksperimentell forskning på energieffektivitet.

Inge Gran, adm. dir. SINTEF Energi og Tor Grande, Prorektor for forskning og formidling, NTNU, åpner HighEFFLab.
Inge Gran, adm. dir. SINTEF Energi og Tor Grande, Prorektor for forskning og formidling, NTNU, åpner HighEFFLab.

– Slike fasiliteter er viktige for oss i industrien fordi nye teknologier og løsninger ikke kan tas i bruk før de er grundig testet og kvalifisert, sier Arne Ulrik Bindingsbø, forsker i energieffektivisering og CO2 reduksjonsteknologier hos Equinor (han er også styreleder for Forskningssenteret HighEFF).

– En annen fordel med HighEFFLab er at den vil bidra til kompetansebygging hos studenter og forskere som vil komme industrien til nytte, sier Bindingsbø.

HighEFFLab består av 6 laboratorier, med tilsammen 12 forsøksrigger og 8 analyseinstrumenter. Laboratoriene inneholder også verktøy for kalibrering og målinger i felt, samt datamaskiner og programvare for design, modellering og simulering av prosesser. Laboratoriene og riggene befinner seg hovedsakelig på NTNU Gløshaugen i Trondheim, unntatt den ene installasjonen som er på SINTEF Energy Lab på Blaklia (også i Trondheim).

– Fremgang i energieffektivitet vil føre til store besparelser for norsk industri, både i form av sparte penger og sparte klimagassutslipp, men det trengs forsøk i laboratorier for å verifisere resultatene og der kommer HighEFFLab til unnsetning, sier prosjektleder Camilla Claussen, som er forskningsleder hos SINTEF.

Laboratoriene er finansiert gjennom Forskningsrådets nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR), som ble etablert i 2009 for å støtte etablering eller oppgradering av forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet.

Powered by Labrador CMS