Ny nasjonal forskningsinfrastruktur for norsk industri

NTNU og SINTEF feiret i dag åpningen av HighEFFLab: En ny nasjonal forskningsinfrastruktur for energieffektive løsninger.

Denne artikkelen er 2 år eller eldre

Forskningsinfrastrukturen blir tilgjengelig for aktører fra industri, forskning og akademia som er interessert i eksperimentell forskning på energieffektivitet.

Inge Gran, adm. dir. SINTEF Energi og Tor Grande, Prorektor for forskning og formidling, NTNU, åpner HighEFFLab.

– Slike fasiliteter er viktige for oss i industrien fordi nye teknologier og løsninger ikke kan tas i bruk før de er grundig testet og kvalifisert, sier Arne Ulrik Bindingsbø, forsker i energieffektivisering og CO2 reduksjonsteknologier hos Equinor (han er også styreleder for Forskningssenteret HighEFF).

– En annen fordel med HighEFFLab er at den vil bidra til kompetansebygging hos studenter og forskere som vil komme industrien til nytte, sier Bindingsbø.

HighEFFLab består av 6 laboratorier, med tilsammen 12 forsøksrigger og 8 analyseinstrumenter. Laboratoriene inneholder også verktøy for kalibrering og målinger i felt, samt datamaskiner og programvare for design, modellering og simulering av prosesser. Laboratoriene og riggene befinner seg hovedsakelig på NTNU Gløshaugen i Trondheim, unntatt den ene installasjonen som er på SINTEF Energy Lab på Blaklia (også i Trondheim).

– Fremgang i energieffektivitet vil føre til store besparelser for norsk industri, både i form av sparte penger og sparte klimagassutslipp, men det trengs forsøk i laboratorier for å verifisere resultatene og der kommer HighEFFLab til unnsetning, sier prosjektleder Camilla Claussen, som er forskningsleder hos SINTEF.

Laboratoriene er finansiert gjennom Forskningsrådets nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR), som ble etablert i 2009 for å støtte etablering eller oppgradering av forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet.

Powered by Labrador CMS