eCADSTAR med IoT-klare kortdesign

2022-versjonen av eCADSTAR åpner for mer gjenbruk, finjustering av høyhastighetskretser og modifisering av tettpakkede mønsterkortutlegg.

Publisert

Med 2022-versjonen av eCADSTAR, videreutvikler Zuken de beste egenskapene i sitt brukervennlige, internettbaserte designsystem for mønsterkortdesign, rettet mot små og mellomstore bedrifter.

Fokus for den nye store utgivelsen var å kunne tilby avanserte funksjoner for organisering og gjenbruk av design, finjustering av høyhastighetskretser og utlegg og modifikasjon av tett bestykkede mønsterkortoppsett gjennom halvautomatisk funksjonalitet.

- Med vekt på organisering og gjenbruk av hele og delvise design, avansert finjustering av høyhastighetskretser, og automatiseringsassistert utlegg og modifikasjon av tett bestykkede mønsterkort, fortsetter eCADSTAR-utgivelse 2022 å være et sterkt alternativ for krevende brukere i det voksende markedet for IoT-klare kretskort, sier Jeroen Leinders, eCADSTAR Business Manager Europe.

Organisering av store kretser

Organiseringen av store kretsdiagrammer i eCADSTARs skjemategningsapplikasjon skal ha blitt ytterligere forenklet med den ekstra støtten for multi-instans hierarki, som gjør det mulig å gruppere deler av kretsen (f.eks. multi-kanaler, som forsterkere) som brukes flere ganger i et design i hierarkiske blokker. Disse blokkene kan replikeres i et hvilket som helst antall tilfeller. Alle forekomster oppdateres automatisk når det gjøres endringer i en blokkdefinisjon.

Enklere og mer strukturert 3D

Bibliotekadministrasjonen ble også forbedret gjennom introduksjon av en ny 3D Model Manager som kan importere ProStep og andre 3D-formater. Modeller kan organiseres i undermapper som gir struktur og klarhet til 3D-komponentmodeller, for eksempel etter pakketype.

Finjustering av høyhastighetssignaler

Det er gjort store forbedringer for finjustering av høyhastighetssignaler. En større overhaling av Configuration Editor har gjort det enklere å definere eller redigere fysiske spor og lagstabel-tverrsnitt for analyse. Brukere kan også definere etsefaktorer for å kompensere for impedansvariasjoner introdusert av unøyaktigheter i etseprosessen, enten for hele design eller for individuelle mønsterkortledere, noe som forbedrer nøyaktigheten av signalintegritetsanalysen – spesielt for ultra-høyhastighets differensialsignaler. For enkel bruk med høyhastighetsdesign er det blitt introdusert en toveis kryssprobe mellom eCADSTARs elektriske editor og eCADSTAR Schematic og mønsterkort, noe som skal gjøre det enkelt å relatere fysisk design til deres høyhastighets ekvivalente kretser.

Modifisering

Modifisering av eksisterende utleggsmønstre, for eksempel flytting av plasserte komponenter, støtter nå push-aside, automatisk justering av omkringliggende komponenter og tilsvarende rutingmønstre i sanntid. Ruting av såkalte multi-pad fotavtrykk, der enkeltpinner tilsvarer flere IC pads, støttes nå.

Gjenbruk av komponentplassering

Komponentposisjoner kan eksporteres til en CSV-fil for enten et komplett utlegg eller deler av det. Denne kjente gode plasseringen kan importeres til andre design. Denne funksjonen skal være spesielt nyttig for å redusere innsatsen ved innledende komponentplassering gjennom enkel gjenbruk, samt for gjenbruk av plassering av vanlige kretser, slik som DC-DC-omformere.

http://www.ecadstar.com

Powered by Labrador CMS