Easee:

Elsäkerhetsverket i Sverige vedtok omsetningsforbud av Easee Home og Easee Charge i mars i år. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gjennomført egne undersøkelser etter å ha blitt kjent med det svenske vedtaket.

Nkom har konkludert – kan gå mot omsetningsforbud

Etter nøye vurdering har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet besluttet at det ikke vil protesteres mot Elsäkerhetsverkets konklusjon i Easee-saken. Dermed kan det gå mot omsetningsforbud i hele EØS for de to ladeboksene fra den norske produsenten.

— Vi som myndighet hadde virkelig håpet på at det var mulig å konkludere annerledes i denne saken. Dessverre er det slik at Easee, til tross for at de har fått god tid, ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert at Easee Home og Easee Charge oppfyller kravene. Easee har for eksempel ikke dokumentert sikkerheten til produktet ved bruk over tid og ved bruk under ulike klimatiske forhold. Vi mener også at sikkerheten i løsningen for sammenkobling av reléene ikke er godt nok dokumentert, sier avdelingsdirektør i Nkom John-Eivind Velure.

Dersom ingen andre land i EØS protesterer mot konklusjonen fra det svenske Elsäkerhetsverket innen 15. juni, og forvaltningsdomstolen i Sverige stadfester vedtaket, får Easee plikt til å følge opp vedtaket i hele EØS. I praksis innebærer dette omsetningsforbud i alle land i EØS, inkludert Norge.

Fordi det er en pågående rettsprosess i Sverige, vil ikke Nkom komme med pålegg overfor Easee før saken er endelig avgjort.

— Vi i Nkom er positive til innovative og nye løsninger i markedet, men denne saken er et tydelig eksempel på hvor avgjørende det er for produsenter, importører og forhandlere å sørge for at utstyret de selger tilfredsstiller det europeiske regelverket og dermed er dokumentert sikkert i bruk, sier Velure.

Til tross for oppmerksomheten saken har er det ikke rapportert inn feil som kan medføre fare for liv og helse. Avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Marit Endresen sier de ikke har indikasjoner på at laderen er farlig i bruk.

Easee svarer i dag:

– Vi har forberedt oss på dette og respekterer konklusjonen. Vi vil fortsette dialogen med Nkom og ta læring av dette. Vår dokumentasjonsprosess har ikke vært god nok, og vi vil gå gjennom våre rutiner med støtte fra eksterne eksperter før vi lanserer noen nye produkter, sier CEO Jonas Helmikstøl.

For de som har en Easee-lader installert, vil ikke Nkoms konklusjon ha noen innvirkning. Det er ikke utstedt noe bruksforbud for allerede installerte ladere.

– Alle våre kunder kan fortsette å lade, ettersom produktene er trygge å bruke. Sikkerhet og innovasjon har vært hovedfokus hos Easee helt siden starten, og vi ville aldri latt noen lade med et utrygt produkt, sier CEO Jonas Helmikstøl.

Produktene vil fortsette å bli oppdatert, og appen, skyløsningen og tilkoblingen vil fungere akkurat som før.

Easee vil fortsette å utfordre og innovere – for å gjøre de beste og sikreste løsningene tilgjengelige for våre kunder. Et nytt produkt er rett rundt hjørnet:

– Vi jobber med utvidelse av produktporteføljen vår og vil snart lansere en ny lader på markedet. Denne konklusjonen, den videre dialogen med Nkom og støtte fra eksterne eksperter vil hjelpe oss med å sikre at alt er hundre prosent på plass dokumentasjonsmessig. Vi har vært gjennom noen utfordrende måneder som selskap og vi har lært mye, sier Chief Product Officer, Ola Njå Bertelsen.

Powered by Labrador CMS