Dronen EHang Falcon B flyr over Stavanger. Illustrasjon: EHang Scandinavia.

Blålys-dronene kommer

Er ulykken ute, kan medisinsk utstyr eller lege i framtida komme til ulykkesstedet i drone. De første testene er planlagt i Stavanger i 2023.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er 2 år eller eldre

Det nye EU-støttede forskningsprosjektet AiRMOUR har fått 7 millioner euro til å utvikle dronebasert medisinsk nødhjelp i urbane strøk.

I prosjektet skal forskere, luftfartsmiljø og lokale myndigheter jobbe sammen. De skal vurdere ulike teknologier og løsninger som kan gjøre dronetrafikk i tettbygde strøk sikker, miljøvennlig og stillegående, i tillegg til rask, tilgjengelig og prisgunstig. Fra Norge deltar forskningskonsernet NORCE, droneoperatøren Ehang Scandinavia og Stavanger kommune.

Forskerne skal også kartlegge i hvilken grad befolkningen aksepterer tanken på blålys-droner i byen.

Frakte medisinsk utstyr – og mennesker
I prosjektet skal man jobbe fram mot to scenarioer. Det første er at en drone raskt leverer kritisk medisinsk utstyr til et ulykkessted. Planen er å gjennomføre slike flyvninger i Stavanger, Helsinki og Nord-Hessen i Tyskland.

Det andre er å frakte en doktor til et ulykkessted eller frakte en pasient til sykehuset i drone. Dette vil ikke bli testet ut med mennesker om bord i løpet av prosjektet, men man vil fly dukker i full størrelse. I tillegg vil man gjøre datasimuleringer som kartlegger de utfordringene som må handteres ved slike operasjoner.

Kompetanse og erfaring
NORCE i Tromsø har siden tidlig på 2000-tallet ligget i front i Norge på utvikling av droneteknologi. Dronene har vært brukt til miljøovervåkning, datainnsamling og sivil beredskap i arktiske strøk, og forskermiljøet i nord har utviklet programvare og nyttelast tilpasset stadig nye behov.

NORCE har også vært tidlig ute når det gjelder å fly droner i luftrom som deles med annen flytrafikk, og har kompetanse når det gjelder regelverk og reguleringer av luftfarten. Å innlemme dronene i et urbant miljø er neste steg.

I AiRMOUR vil NORCE ha ansvaret for simulatoren som simulerer dronens egenskaper, luftrom, samhandlingen med øvrig lufttrafikk og som viser hvordan aktiviteten oppleves for mennesker på bakken.

– Vi opererer med det vi kaller en digital tvilling. Vi simulerer en flyvning for en spesifikk drone, med dens autopilot og egenskaper, for å observere hvordan den reagerer på ulike miljø, vær- og vindforhold og andre problemstillinger, forteller seniorforsker Stian Solbø, som er prosjektleder for NORCE.

– Dette skal vi holde på med i cirka halvannet år framover. Om to år begynner de operasjonelle demonstrasjonene, forteller Solbø.

Tror på sertifisering om tre år
Droneselskapet EHang Scandinavia, som har hovedkontor i Stavanger, blir en viktig leverandør til demoflygingen. Steinar Normann Bjugn, som er administrerende direktør i droneselskapet, forteller til UAS Norway at man etter simuleringen starter med små droner til medisinsk utstyr og skalerer opp til store maskiner som frakter «mennesker» (dukker). Først testes oppsettet i grisgrendte strøk, før man forsetter i urbane områder.

– Når det gjelder teknologi, trafikksystemer og autonomi, så er det langt utviklet. Droner har i dag faktisk bedre navigasjonssystemer enn mange aktører innenfor bemannet luftfart. Spørsmålet er hvor lang tid det vil ta å sertifisere droner slik at de kan frakte folk – også kommersielt. Jeg håper at vi skal klare å få sertifisert maskiner innen tre år, sier Steinar Normann Bjugn.

Stavanger godt egnet
Stavanger er valgt som testby av flere grunner. Det er et kompakt byområde som har både sjø, fjell og øyer i sitt nære omland, noe som gjør at en får testet ulike alternativer. I tillegg har Stavanger kommune vært en pådriver for å utvikle byen som Smartby, med særlig fokus på mobilitet og bærekraft.

Offshore-aktiviteten og mye helikoptertrafikk i området gir både realistiske og utfordrende testforhold. I tillegg planlegger Stavanger å bygge et nytt universitetssykehus, og i denne sammenhengen er det stor interesse for å jobbe med fremtidsrettede løsninger for transport og infrastruktur.

Seniorforsker Stian Solbø, NORCE

Ikke science fiction
Det er ennå ei stund til vi kan erstatte legebilen eller ambulansen med droner.

– Det er nok langt forbi rammene av vårt prosjekt. Men vi skal utforske og teste muligheter innenfor medisinsk nødhjelp som vi ikke har per i dag. Dronetrafikk i bymiljø er ikke lenger science fiction, sier seniorforsker Stian Solbø i NORCE.

Powered by Labrador CMS