Dronen er den første i sitt slag i verden som kan operere helt autonomt med å rydde opp marint plastavfall i Oslos havnebasseng. Foto: Henrik Eriksen, Saillogic.
Dronen er den første i sitt slag i verden som kan operere helt autonomt med å rydde opp marint plastavfall i Oslos havnebasseng. Foto: Henrik Eriksen, Saillogic.

Autonom drone skal holde Oslofjorden ren

Den første dronen i sitt slag i verden som kan operere helt autonomt med å rydde opp marint plastavfall i Oslos havnebasseng kan sees lørdag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er 2 år eller eldre

Droneprosjektet i Oslo havn er et innovasjonssamarbeid mellom Oslo Havn, Bymiljøetaten, Handelens miljøfond, det Oslobaserte oppstartsselskapet Clean Sea Solutions AS og Maritime Robotics AS i Trondheim.

Det er Clean Sea Solutions og Maritime Robotics som har utviklet «Oslodronen», eller Cleaning Drone V1 (CDV1) som er dens foreløpige offisielle navn. Dronen er et helelektrisk ubemannet overflatefartøy, designet for å fjerne uønsket marint plastavfall i og like under vannflater i havner, kanaler, elvemunninger og andre marine miljøer. Den har et unikt system for selvtømming i et selvdesignet stasjonært avfallsbasseng når den er full.

Spennende reise
– For oss har dette vært en utrolig spennende reise fra idé og de første skissene til et realisert produkt som fungerer etter hensikten. Det er fortsatt lang vei igjen, men dette er virkelig en milepæl. Vi retter en stor takk til Bymiljøetaten, Oslo Havn og Handelens miljøfond som våget å satse på et oppstartsselskap som oss, og ikke minst til alle de dyktige menneskene i Maritime Robotics for et fantastisk samarbeid om realiseringen av prosjektet, sier Catharina Frostad grunder i Clean Seas Solution.

Dronen styres via et grafisk brukergrensesnitt, Vehicle Control Station (VCS), utviklet av Maritime Robotics eller via mobilapp. Dronen kan også utstyres med sensorer for kartlegging av havbunnen og innhenting av miljødata.

Håper dette er starten
– Maritime Robotics er et ledende selskap globalt innenfor ubemannede og autonome overflatefarkoster, og nå og kunne få brukt vår teknologi og kunnskap innenfor et så verdensomfattende problem gleder oss. Vi ser fram til at drona nå kommer i drift slik at vi kan høste videre erfaringer og se hvordan teknologien kan bli en bidragsyter mot marin forsøpling. Vi vil takke alle bidragsytere til prosjektet, så håper vi at vi om noen år kan si at dette var starten, og at etter hvert alle havner og marinaer vil følge etter og skaffe seg sine egne droner for å bidra lokalt til et globalt problem, sier Eirik Hovstein COO, Maritime Robotics.

Fjerner plast fra sjøen
Plast i havet er et globalt problem og det er beregnet at det går tilsvarende et lastebillass med plast i havet hvert minutt, året rundt. I følge WWF kommer 80 prosent fra aktiviteter på land og opp til 94 prosent synker til bunns når det kommer ut i åpent hav. Det er derfor nødvendig med tiltak for å hindre tilsiget av plast i havet. Dronen bidrar til dette gjennom å rydde opp langs land der problemet er størst og opprydningstiltakene mest effektive.

Oslo kommune ved Oslo Havn og Bymiljøetaten satser på flere nye innovasjoner innen søppelhåndtering og tiltak mot plast i havet.

Dronen vises frem under verdens miljødag på Honnørbrygga lørdag 5. juni kl. 12, da den skal overleveres til Oslo Havn. 

Powered by Labrador CMS