Europeisk distribusjonsmarked:

Totalbildet siste 12 måneder.
Fordeling aktive (semi) og passive komponenter.

DMASS: Distribusjonssalget avtar etter høyt salgsnivå i tredje kvartal 2023

I følge DMASS Europe e.V. har distribusjon av europeisk komponenter nådd slutten på en lengre vekstperiode raskere enn forventet, og de opplever nå en markedssammentrekning.

Publisert Sist oppdatert
Tabell halvledere, geografisk.
Tabell passive, geografisk.

I Q3/2023 falt markedet med 5,6 % til 5,15 milliarder euro. Mens halvledere gikk ned med 3,2 % til 3,65 milliarder euro, falt IP&E-komponenter (Interconnect, Passive and Electromechanical) med 11 % til 1,5 milliarder euro.

– Tatt i betraktning situasjonen med en 3-årig vekstrekke med tung allokering på tvers av de fleste komponentsegmentene, er den nåværende nedgangen ikke uventet. Siden lagernivåene fortsatt er høye, ser vi foreløpig svake bestillingsnivåer. 2023 vil trolig ende litt positivt på høye inntektsnivåer, 2024 vil kreve tålmodighet inntil en snuoperasjon av etterspørselssiden vil skje. På lang sikt er forventningene våre fortsatt positive, spesielt for distribusjon i Europa og alle industrisegmentene vi betjener, sier Hermann Reiter, styreleder i DMASS, i en kommentar til tallene.

Halvledere (Q3):

Med en total omsetning på 3,65 milliarder euro, viste halvledere en liten nedgang på 3,2 % på et fortsatt sunt nivå. Regionalt var det bare noen få land eller regioner som forble positive (Storbritannia, Tyskland, Tyrkia), resten fikk en nedgang. Fra et produktperspektiv viste de fleste produktgruppene negativ vekst, bortsett fra MOS Mikro, Programmerbar logikk og annen logikk (se tabeller).

Konnektorer, passive og elektromekaniske komponenter (Q3):

I dette segmenet fortsatte nedgangen som allerede var i gang siden begynnelsen av 2023 i 3. kvartal. IP&E-distribusjonsmarkedet falt med 11 % til 1,5 milliarder euro i sommerkvartalet. Regionale forskjeller var mye mer åpenbare enn halvledere: Av de større landene ble Tyskland rammet hardest med nesten -17 %, mens Frankrike bare gikk ned med 2,3 %. Det eneste landet med positiv vekst var Tyrkia med +28 %. På produktsiden led kraftforsyninger minst, mens elektromekaniske komponenter (inkludert konnektorer) gikk ned med 9,3 % og passiver med 14,4 % (se tabeller).

– I løpet av de siste årene har begrepet «enestående tider» blitt ofte brukt for å beskrive en anomali i et genuint positivt marked som elektronikk-komponenter. Jeg er ganske sikker på at vi vil fortsette å se flere enestående og uforutsigbare perioder i fremtiden. Til tross for alle de nåværende geopolitiske utfordringene og potensielle forstyrrende krefter fremover, forblir de langsiktige utsiktene for vår bransje generelt sett ikke bare positive, men vi vil se «enestående» dynamikk, ikke minst drevet av kunstig intelligens og kvanteprosessering, avslutter Hermann Reiter.

Powered by Labrador CMS