Distribusjon:

DigiKey er sikkerhetssertifisert

DigiKey har lagt til ISO 27001-sertifisering til sine informasjonssikkerhetsprotokoller.

DigiKey har nå lagt til ISO 27001-sertifisering til sitt datasikkerhetsprogram. ISO 27001 er den internasjonale industristandarden for styringssystemer for informasjonssikkerhet.

– ISO 27001-sertifisering fremmer en helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet og er et verktøy for risikostyring, cyberresiliens og sikker drift, sier Ramesh Babu, informasjonssjef i DigiKey. – Denne tilnærmingen hjelper oss til å bli risikobevisst og proaktivt identifisere og adressere svakheter i møte med nettkriminalitet, og samtidig beskytte våre kunder, ansatte og partnere.

I tillegg til ISO 27001-sertifisering, tilbyr DigiKeys informasjonssikkerhetsprogram kunder og leverandører tilgang til andre verktøy som multifaktorautentisering (MFA) for å beskytte kontoer mot svindel og uautorisert tilgang.

Powered by Labrador CMS