KITRON:

Kitron: Høy etterspørsel – komponentsituasjonen og Kina demper veksten

I dag kl 08:30 presenterer Kitron tallene for fjerde kvartal. Her vil de vise til svært sterk etterspørsel, men også inntektsbegrensninger på grunn av komponenttilgang og koronarelaterte nedstenginger i Kina. En rekordstor ordrereserve og oppkjøpet av BB Electronics skal sørge for inntektsvekst i 2022.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er 2 år eller eldre

Driftsinntekter for fjerde kvartal var 949 millioner kroner, mot 992 millioner kroner i fjor. Etterspørselen er svært sterk, men inntektsveksten ble begrenset av vedvarende komponentmangel og nedstengning av Kitrons anlegg i Ningbo, Kina, på grunn av et utbrudd av COVID-19 i området, som tidligere meldt. Mer enn 160 millioner kroner i etterspørsel i kvartalet er forsinket til 2022. Likevel var det sterk vekst innenfor markedssektoren Konnektivitet. Justert for valutaeffekter ved konsolidering var inntektene på samme nivå som i fjor.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 5,5 prosent i fjerde kvartal, sammenlignet med 7,6 prosent i samme kvartal i fjor. EBIT-marginen i kvartalet påvirkes av ineffektivitet på grunn av komponentsituasjonen og nedstengningen i Kina.

Ordrereserven endte på 2.827 millioner kroner, en økning på 41 prosent sammenlignet med i fjor. Ordrereserven økte innen alle markedssektorer unntatt Forsvar/luftfart.

Peter Nilsson, CEO, Kitron ASA.
Peter Nilsson, CEO, Kitron ASA.

Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, kommenterer: – To krefter dominerte fjerde kvartal: På den positive siden knallsterk etterspørsel og en rekordstor ordrereserve, på den negative utfordringene forårsaket av mangel på komponenter og koronapandemien. Høydepunktet i fjerde kvartal var oppkjøpet av BB Electronics. Jeg var overbevist om fordelene ved denne avtalen før vi annonserte den, og overbevisningen min er blitt enda sterkere ettersom vi har lagt felles planer med BB-teamet. Dette styrker mitt positive syn på de kommende kvartalene og årene.

Driftsresultatet (EBIT) i fjerde kvartal ble 52,3 millioner kroner, mot 75,7 millioner i fjor. EBITDA var 78,4 millioner kroner, mot 102,2 millioner i fjor.

Resultat etter skatt utgjorde 40,4 millioner kroner, mot 47,1 millioner i samme kvartal året før. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 0,20 kroner, ned fra 0,26 i fjor.

Solide helårsresultater

Driftsinntekter på 3 711 millioner kroner for hele året ga en samlet omsetningsnedgang på 6 prosent for året, hvor 3 prosent skyldes valuta. Forklaringen på nedgangen er de eksepsjonelle koronarelaterte volumene innen Medisinsk utstyr som ble normalisert fra 2020 til 2021, som tidligere indikert.

Driftsresultatet (EBIT) for året endte på 240,8 millioner kroner, mot 312,6 millioner kroner i 2020, noe som ga en EBIT-margin på 6,5 prosent, sammenlignet med 7,9 prosent. Resultat etter skatt ble 152,8 millioner kroner, ned fra 213,1 millioner kroner, tilsvarende 0,78 kroner per aksje, mot 1,19 kroner i 2020.

Utbyttepolicy og utbytte

Kitrons styre har på grunn av investeringen i BB Electronics og selskapets fremtidige kapitalbehov besluttet å endre Kitrons utbyttepolitikk til:

«Kitrons utbyttepolitikk er å betale et årlig utbytte på 20 til 60 prosent av selskapets konsoliderte årsresultat før engangsposter. Ved beslutning om årlig utbytte vil selskapet ta hensyn til selskapets finansielle stilling, investeringsplaner samt nødvendig finansiell fleksibilitet for å sikre bærekraftig vekst.»

Styret foreslår et ordinært utbytte på NOK 0,25 per aksje (NOK 0,70).

Nøkkeltall påvirket av begrensninger

Kontantstrøm fra driften var 9,0 millioner kroner, sammenlignet med 132,2 millioner kroner i fjerde kvartal 2020.

Netto arbeidskapital var 1.228 millioner kroner, en økning på 15 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Netto arbeidskapital i prosent av omsetningen var 31,7 prosent mot 26,3 prosent i fjor. Kapitalnøkkeltallene er sterkt påvirket av forsyningsproblemene, med leveranser som blir avlyst og nye leveringsdatoer. Forsyningsbegrensningene er fortsatt vanskelige. Vårt fokus fremover er å balansere etterspørsel mot begrensningene i forsyningskjeden, omforme etterspørsel til leveranser og forbedre kontantstrømmen.

Utsikter

For 2022 forventer Kitron driftsinntekter mellom 5 200 og 5 800 millioner kroner, inkludert BB Electronics. Driftsresultatet (EBIT) forventes å bli mellom 330 og 430 millioner kroner. Veksten er drevet av markedssektorene Elektrifisering, Konnektivitet og Industri. For tiden hemmes veksten av forsyningssituasjonen.

Powered by Labrador CMS