Halvledere i Norge

Fra venstre: Ketil Skår, Ståle Indregård, Cato Lund, Mario Mikschl, Arnstein Jensen og Stephan Puxkandl.

Arctic Sapphire: Grønn revolusjon i halvlederindustrien

Arctic Sapphire AS mottar støtte fra Innovasjon Norge på 77,2 millioner kroner i lån og tilskudd for grønn safirproduksjon i Sulitjelma. Dette skal finansiere et pilotanlegg for produksjon uten utslipp.

Publisert

For å styrke Norges posisjon i den globale halvlederindustrien, har Innovasjon Norge godkjent en omfattende finansieringspakke for Arctic Sapphire AS, et selskap basert i Sulitjelma, i Fauske kommune i Nordland.

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

– Med tilskudd og lån på opptil 77,2 millioner kroner fra Innovasjon Norge, tar Arctic Sapphire et viktig skritt mot den første fremtidsrettede fabrikken for null-utslipps safirkrystaller i Norge. Dette er et prosjekt med stort potensiale for både lokal og nasjonal verdiskaping, i form av arbeidsplasser og eksportinntekter, som det er naturlig for Innovasjon Norge å støtte, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli. 

Grønn safirproduksjon 

Arctic Sapphire, som startet i 2019, har som mål å revolusjonere produksjonen av safirkrystaller, en kritisk komponent i halvledere og mikro-LED-skjermer. Med en eksisterende global produksjon dominert av Russland og Kina, representerer dette prosjektet et strategisk skifte mot en mer miljøvennlig og geopolitisk uavhengig produksjonskjede. 

Kritisk forsyningskjede

– Vi har hatt kontakt med Innovasjon Norge siden 2019, og fikk finansiering den gang som ga oss muligheten til å få etablert en solid eierstruktur som kunne ta selskapet videre inn i fremtiden. I den fasen Arctic Sapphire er nå er risikoen svært høy, så støtten vi har fått fra Innovasjon Norge i denne omgang er meget betydningsfull for å få realisert prosjektet, sier Ståle Indregård, daglig leder i Arctic Sapphire. 

Ny ovnsteknologi

Det østerrikske familieeide konsernet Ebner Group er majoritetseier i selskapet via Fametec Gmbh. De skal ha utviklet en ny ovnsteknologi som kan redusere både energi- og materialforbruket betydelig sammenlignet med dagens standarder. Den valgte lokasjonen i Sulitjelma, med sitt naturlige kjølevann og overskudd av vannkraft, legger til rette for en ytterligere reduksjon i energiforbruket, noe som gjør produksjonen betydelig mer miljøvennlig. 

Mange arbeidsplasser

Dette prosjektet er ikke bare et løft for miljøet, men også for den lokale økonomien. Med planer om å etablere en pilotfabrikk som, hvis vellykket, vil føre til en fullskala fabrikk med rundt 1000 ovner, kan det skapes opp til 400 nye arbeidsplasser i regionen. Dette vil ha en betydelig innvirkning på sysselsettingen og kompetanseutviklingen i Sulitjelma og omegn.

Ambisiøse mål

-Det langsiktige målet er å etablere en produksjonsbedrift med opp mot 1000 safirglassovner i drift i Sulitjelma, og gjøre Arctic Sapphire til en betydelig aktør i det verdensomspennende safirmarkedet. Lokalt ønsker vi å bli en solid bedrift som over tid tilbyr sikre og trygge arbeidsplasser i Sulitjelma, sier Indregård. 

Finansiering 

Finansieringen fra Innovasjon Norge, sammen med en solid økonomisk støtte fra Ebner Group, sikrer at prosjektet er fullfinansiert. Med en forventet god lønnsomhet på lang sikt og støtte fra Nordland Fylkeskommune, er Arctic Sapphire godt posisjonert for å lede an i en grønnere fremtid for safirproduksjonen og bidra til Norges eksportambisjoner, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding. 

Grønn verdiskaping 

De peker også på at dette initiativet er i tråd med European Chips Act og understreker Norges engasjement i å fremme grønne investeringer og styrke sin posisjon i den nordiske eksport- og næringsfremme. Prosjektet skal være med å ta Norge i retning av en mer bærekraftig og selvstendig industriell fremtid.

Powered by Labrador CMS