Kraftelektronikk:

En tredel av returbatterier fra biler vil ha mer enn nok kapasitet til å kunne gjenbrukes i energilagringssystemer, ifølge Jørgen Erdal i Evyon. Selskapet har utviklet intelligente batteristyringssystemer og et konsept for å karakterisere og gjenbruke slike batterier.

Finner gull i gamle batterier

En stor del av de utrangerte batteriene fra elbiler har fortsatt mer enn 80 prosent kapasitet igjen. Det har den norske oppstartsbedriften Evyon store planer om å utnytte.

Publisert Sist oppdatert

Med base i Oslo har selskapet utviklet et konsept som skal gjøre det mulig å ta brukte batterier fra elbiler og gjenbruke dem i intelligente energilagringssystemer for industri og næringsliv.

Evyon: Gjenbruk av elbilbatterier

  • Oslo-baserte Evyon gjenbruker batterier fra elbiler i energilagringssystemer.
  • Evyon har utviklet en teknologi for rask og nøyaktig batterikarakterisering.
  • Selskapet har allerede 20 piloter i gang, og planlegger volumproduksjon.
  • Evyon har inngått avtaler om leveranser av brukte batterier med Mercedes-Benz Energy.

Enormt antall

Det er et enormt antall batterier som i dag går til bilindustrien, og mer vil det bli. Det betyr også en massiv retur av batterier etter hvert, og om noe av dette kan gjenbrukes vil det kunne utgjøre en stor miljømessig gevinst. – Minst ett av tre batterier som går i retur har fortsatt en kapasitet på over 80 prosent. Det kan utnyttes, sier adm. direktør Jørgen Erdal i Evyon.

Intelligent

Selskapet har utviklet en integrert maskinvare- og programvareplattform som i utgangspunktet består av en intelligent batteristyringsenhet og selve batterimodulene. – Løsningen er designet slik at vi kan jobbe med ulike batterityper etter hvert som de kommer, forklarer Erdal.

Karakterisering

Men for å kunne ta i bruk «gamle» batterier må man kunne estimere helsetilstanden raskt og nøyaktig. Til dette har Evyon tatt frem et system for å karakterisere batteriene, både for å velge ut de brukbare batteriene og for å balansere dem i det neste produktet. – Vi har utviklet en teknologi som gjør det mye raskere å karakterisere batteriene enn med tradisjonelle metoder, opplyser Erdal. – Vi jobber med å komme ned i 5 minutter i stedet for flere timer som tradisjonelle metoder krever, hevder han.

Fysisk og analytisk

Batterikarakteriseringen gjøres ved hjelp av to metoder; Rask fysisk testing og analyse av historiske batteridata (der disse er tilgjengelig). Ikke alle bil-/batterileverandører er villige til å gi ut slike driftsdata, men det er en annen historie.

Ledende

Tilgangen til rask batterikarakterisering har også gjort det mulig å utvikle en forretningsstrategi der man kan etablere en distribuert organisasjon for karakterisering av brukte batterier rundt i Europa, for eksempel. – I dag er vi den eneste leverandøren som håndterer alt fra karakterisering til gjenbruk og til applikasjon, og vi er ledende på batteriintelligens, poengterer Erdal.

Volumproduksjon

Selskapet har allerede 20 piloter i gang, og har planer om å starte volumproduksjon om få måneder. Ifølge Erdal skal man levere et tresifret antall MWh innen utgangen av 2025. Evyon har også begynt å inngå avtaler om leveranser av brukte batterier, i første rekke med Mercedes-Benz Energy. Flere skal komme til etter som behovet øker.

Produksjonsvennlig

På spørsmål om hvordan de kan lykkes med produktene, peker Erdal på nettopp volum som en viktig faktor. Energilagringssystemer er i ferd med å ta av. – Fordi dette skal produseres i stor skala, oppnår vi bedre pris på innkjøp av komponenter. Men vi har også lagt vekt på å bygge produksjonsvennlig, fraktvennlig og vedlikeholdsvennlig, fremholder han.

Sterk stab

– Ikke minst vil vi lykkes på grunn av den bemanningen vi har, understreker Erdal. – Vi har 25 ansatte fra 16 nasjoner med sin spesialitet på ulike fagfelt som energi, olje/gass, elektro, elektronikk osv. Og vi er veldig klare for oppskalering, sier Erdal.

Optimal helsetilstand

Med en kombinasjon av elektronikk og dataanalyse har man bygget en intelligens rundt batteriene som skal gjøre det mulig å forstå og overvåke helsetilstanden til batteriene, og balansere dem deretter. – De fleste kundene har ikke kunnskap om batteriteknologi, vi skal bare levere den funksjonen de trenger, og sørge for at helsetilstanden til batteriene er optimalisert til enhver tid, sier Erdal.

Batteristrenger

Batterisystemene er bygget opp av såkalte strenger, som hver utgjøres av et rack med et antall batterimoduler med en strengkontroller («intelligensen») på toppen. Her sitter bl.a. et egenutviklet datainnsamlingskort med en Raspberry Pi-enhet som «motor», samt et fordelingskort. Enheten kommuniserer med Evyons skyløsning, som vil være i stand til å lære av dataene den mottar, og slik blir smartere og smartere. Slik bygger man opp kunnskap som igjen gir en selvforsterkende effekt på organisasjon og videre utvikling.

Standardisert

Ifølge Erdal er produktet standardisert på en måte som gjør at det kan integreres i ulike løsninger og ulike markeder etter behov. Det er dermed ikke Evyons rolle å lage ferdige sluttprodukter/-applikasjoner. Selskapet ser spesielt løsninger som muliggjør hurtiglading av elektriske kjøretøy og anleggsmaskiner i områder med svakt strømnett som et stort fremtidig marked.

Stort potensiale

– I takt med elektrifiseringen er det stadig mer som skal lades; Biler, ferjer, anleggsmaskiner osv. Nettverksinfrastrukturen er ikke laget for det. Derimot kan det være raskt og enkelt å sette opp en hurtigladestasjon med batterilager, forteller Erdal. Et meget interessant område i så måte kan være ladestasjoner på byggeplasser. Dette vil bli et stort marked, spår Erdal. 

Powered by Labrador CMS