Telekom:

5G har fortsatt best dekning i sør og spesielt Oslo. I nord er den på mellom 40 og 50 prosent.

Store investeringer i 5G i Norge

Investeringene i mobilnett var nærmere 4,8 milliarder i 2022. Av dette kan mer enn 4,1 milliarder knyttes til utbyggingen av 5G. Men det er fremdeles regionale forskjeller.

Den totale arealdekningen (både 4G og 5G) økte fra om lag 82 prosent ved utgangen av første halvår 2020 til 88 prosent ved årsskiftet 2022/2023, melder Nkom. 

— Det foregår et kappløp mellom Telia og Telenor om å raskest mulig tilby kundene 5G dekning, og det gir resultater. Vi forventer å se en markant økning i 5G-dekning fra Ice i tiden fremover. Utbyggingen av det tredje nettet er viktig for konkurranse og beredskapen i Norge, og med nye finansielle muskler burde en ordentlig satsing nå være mulig, sier direktør i Nkom På Wien Espen.

93 prosent av alle husstander har basisdekning på 5G-dekning. Andelen av husstandene på landsbasis som har tilgang til 5G med 30 Mbit/s økte fra om lag 66 prosent til over 77 prosent i løpet av andre halvår 2022.

Forskjeller

Utbyggingen av 5G har først og fremst vært konsentrert seg om å gi god dekning og høyere hastighet i befolkningstette områder. I alle fylker har det vært en økning i 5G-dekningen i løpet av andre halvår 2022, men veksten er særlig sterk i Møre og Romsdal og i Agder. Det er likevel til dels store forskjeller regionalt.

– Oslo er i en særstilling og trekker opp dekningsprosentene på landsbasis. Dette gjelder både når vi ser på 5G-dekning isolert, og 4G- og 5G-dekningen under ett. I motsatt ende av skalaen finner vi husstandene i Nordland og Troms og Finnmark, som har en basisdekning for 5G på henholdsvis 40 prosent og i underkant av 50 prosent.

Lav arealdekning for raskt 5G- nett

Arealdekningen for 5G er fortsatt relativt beskjeden sammenlignet med tilsvarende 4G-dekning i 2020. Kartleggingen viser en 5G-dekning ved utgangen av 2022 på om lag 45 prosent av arealet når vi legger basisdekning til grunn. Dette tallet går betydelig ned når vi legger hastigheter på 30 Mbit/s og 100 Mbit/s til grunn. Da er arealdekningen for 5G henholdsvis 13 prosent og mindre enn to prosent.

— Norge er et langstrakt land med utfordrende topografi, og vi er enda et stykke unna regjeringens mål om at tilbyderne i løpet av 2025 skal levere en 5G-dekning om lag på nivå med 4G-dekningen i 2020.

Powered by Labrador CMS