Rapport fra Copenhagen Economics: The Economic Value of Submarine Cables in the Arctic
Rapport fra Copenhagen Economics: The Economic Value of Submarine Cables in the Arctic

Arbeidsplasser og muligheter med arktisk fiber

Store samfunnsøkonomiske gevinster ved å etablere transarktisk fiberoptisk infrastruktur.

Publisert Sist oppdatert

En ny rapport viser at undersjøiske fiberkabler gjennom Arktis, fra Norden mot Asia og nordvest-Amerika, vil gi bedre digital robusthet, lavere tidsforsinkelse, fjerne flaskehalser og bidra til økt bærekraft. Det kan innebære en samfunnsøkonomisk verdi på cirka 1 milliard euro årlig for Norden.

I nær fremtid vil forbedringer i kabelteknologien, i kombinasjon med reduksjon i havisen, gjøre det mulig med undersjøiske fiberkabler i arktiske farvann. Den nye rapporten The Economic Value of Submarine Cables in the Arctic, utarbeidet av Copenhagen Economics, peker på store samfunnsøkonomiske gevinster fra slike investeringer. Rapporten er bestilt av

NORDUnet, det felles nordiske forskningsnettselskapet eid av Sikt og de andre nordiske forskningsnettorganisasjonene.

– Mye av nettrafikken i Europa går gjennom de samme sentrale forbindelsene, sier divisjonsdirektør Tom Røtting i Sikt. – Vi trenger alternative ruter for å fjerne flaskehalser, og sikre stabilitet og driftssikkerhet. I tillegg er ruten via Arktis den korteste til sentrale knutepunkter i Nord-Amerika og Asia. Her ligger det store muligheter for Norden og de nordiske forskningsnettselskapene til å bli sentrale knutepunkter for nett-trafikken i verden, og det vil ligge muligheter for arbeidsplasser knyttet til etablering av datasentre og driftsorganisasjoner, avslutter Røtting.

Les pressemelding fra NORDUnet her.

Les hele rapporten her.

Powered by Labrador CMS