Posisjoneringstjenester:

5G og satellitter for nødetatene

Posisjonsbestemmelse med 5G og bruk av satellitter skal hjelpe nødetater og fremtidens kjøretøy frem.

Publisert

Skal fremtidens automatiserte og digitaliserte samfunn bli en realitet i Norge, er vi avhengig av mer nøyaktige posisjoneringstjenester – i sanntid. Forskningsprosjektet HyPos, med Kartverket, Ericsson, Sintef og Telia Norge, er blant de første i Europa med å se på hvordan 5G i samarbeid med satellitter (GNSS) kan løse dagens utfordringer.

– Utfordringen i dag er at posisjoneringstjenestene ikke er nøyaktige og robuste nok, og de er heller ikke skalerbare for bruk i massemarkedet. Med disse partnerne ønsker vi nå å ta et viktig skritt for å løse disse utfordringene, sier Reidun Kittelsrud, fagdirektør for forskning og utvikling i Kartverket.

Målet med HyPos-prosjektet (Nasjonal Hybrid Posisjonstjeneste for Fremtidens Digitale og Autonome Samfunn) er å utvikle en brukervennlig, pålitelig, nøyaktig og skalerbar tjeneste for posisjonsbestemmelse ved hjelp av 5G og satellitter som kan brukes av offentlige og private aktører.

– Mer nøyaktig posisjonsbestemmelse, hvor vi går fra meter til centimeter, og med utstyr massemarkedet kan få enklere tilgang til, vil akselerere fremveksten av alt fra smart bruk av droner, automatisert transport og samarbeid med innbyggere, offentlige og private om deling og kvalitetssikring av viktige stedsdata, sier Kittelsrud.

Mer nøyaktig og tilgjengelig

Det nye 5G-nettet, som i disse dager bygges ut over hele Norge, vil spille en nøkkelrolle i posisjoneringstjenesten. Konkret vil 5G brukes som en supplerende teknologi for å oppnå tilstrekkelig nøyaktighet der satellitter ikke yter godt nok.

– Vi er svært stolte av å kunne være en del av dette viktige prosjektet og bidra med vår 5G-kunnskap og vårt nye og raske mobilnett, sier Jon Christian Hillestad, leder for bedriftsmarkedet i Telia Norge. – Telia er i front på 5G i Norge, men for å ta ut det fulle potensiale i den nye mobilteknologien er vi helt avhengige av å teste og utvikle nye løsninger sammen med andre, som HyPos.

Daniel Ode, fungerende leder for Nord- og Sentral-Europa i Ericsson, er enig.

– 5G-teknologien er veldig godt egnet for posisjonsbestemmelse på grunn av nøyaktigheten, lav responstid, tilgjengeligheten og påliteligheten for innendørs- og utendørs bruk, samt muligheten til å koble sammen en rekke enheter, sier han. – Ericsson vil sammen med Telia derfor lede arbeidet med å få på plass 5G-posisjonering i HyPos-prosjektet.

HyPos' virkemåte: (i) GNSS med Kartverkets infrastruktur, (ii) mobilnett, (iii) hybrid posisjoneringstjeneste. Anvendelsesområder til høyre i figuren.

Brukerkartlegging i gang

I forskningsprosjektet er man nå godt i gang med å kartlegge hvilke behov mulige brukere av posisjoneringstjenesten har. I første omgang har man intervjuet offentlige og private aktører innen luftfart, deriblant luftambulansen, brann- og redningstjenesten, samt automatisert landbruk.

– Dette er aktører som har mye kunnskap om posisjonering, og som vil kunne ha nytte av tjenesten i sin hverdag, for eksempel ved bortfall av GNSS-signaler under redningsoperasjoner, sier Hanne Seter, seniorforsker fra Sintef. – Da vil vi kunne redde liv raskere.

Sintef-forsker Seter trekker samtidig frem posisjoneringstjenestens betydning for fremtidens transport.

– I fremtidens transport, som blir stadig mer automatisert og digitalisert, vil kjøretøyene være avhengige av å vite nøyaktig hvor de er. Selv om kjøretøyene i dag er utstyrt med mange sensorer og avansert programvare vil man være avhengig av gode og robuste posisjoneringstjenester for å kunne høste de store gevinstene fra teknologien, sier hun. – For eksempel vil robust posisjonering kunne varsle relevant trafikk om alvorlige hendelser og ulykker langs veien.

HyPos-prosjektet skal gå over fire år, med prosjektledelse fra Kartverket og deltagelse fra Ericsson, Sintef og Telia. Forskningsprosjektet er delvis finansiert av Norges Forskningsråd, som har gitt en tildeling på sju millioner kroner.

Powered by Labrador CMS