Solcelleteknologi:

Mer effektiv produksjon av solceller

Versjon v4.2 av produksjonsstyringssystemet FabEagle MES skal øke effektiviteten innen solcelleproduksjon.

Publisert

Kontron tilbyr blant mange andre ting industriell programvare for tverrindustrielle automatiseringsløsninger gjennom datterselskapet Kontron AIS GmbH. Utstyrt med nye funksjoner støtter v4.2-utgivelsen av FabEagle MES effektiv produksjon av solceller og solcellemoduler, melder selskapet. 

Den nye versjonen av produksjonseksekveringssystemet tilbyr ifølge Kontron tre viktige nye funksjoner som er spesielt utviklet for å møte kravene til dynamisk voksende solcelle- og solcellemodulproduksjon med produksjonskapasitet på minst 1 GW. MES støtter de viktigste stegene i produksjonen med sporbarhet og prosessovervåking og hjelper som et resultat med kvalitetssikring, prosessoptimalisering og kostnadsreduksjon.

Den nye versjonen ivaretar aktiv transportstyring for konfigurerbar materialdistribusjon av komplekse materialstrømsystemer i solcellemodulfabrikker. Produksjonsruting og prosessmaskiner styres basert på produkttype, kvalitet og statusinformasjon. I tillegg til standardprosesser inkluderer dette også krav til bypass og lossing. Dette fleksibilitetsnivået skal tillate rask tilpasning til endrede produksjonskrav samtidig som produksjonsprosessene optimaliseres.

Den nye modulfeilrapporten beskrives som et robust standardisert rapporteringsverktøy som muliggjør evaluering av produktfeil fra inspeksjons- og omarbeidingsstasjoner på celle- og strengnivå. En varmekartoversikt gjør at dataene kan visualiseres i henhold til plassering, feilkode og frekvens. Slik kan sanntidsovervåking implementeres for raskt å identifisere problemområder i produksjonen og sette i gang forbedringstiltak, får vi opplyst.

Kontrons nye produksjonsstyringsprogramvare skal gi mer effektiv solcelleproduksjon.

 

Powered by Labrador CMS