Ved hjelp av en fleksikortteknikk som gjør det mulig å lage strimler med elektroniske kretser av nærmest ubegrenset lengde, har Direct-C lykkes med å lage sensorer for deteksjon av olje- og gasslekkasjer på flere titalls meter.
Ved hjelp av en fleksikortteknikk som gjør det mulig å lage strimler med elektroniske kretser av nærmest ubegrenset lengde, har Direct-C lykkes med å lage sensorer for deteksjon av olje- og gasslekkasjer på flere titalls meter.

Fleksikort i olje- og gassdeteksjon

Det kanadiske selskapet Direct-C har demonstrert hvordan fleksible mønsterkort har gitt mer robust og lettinstallert deteksjon av olje- og gasslekkasjer.

Publisert

Det er den britiske spesialprodusenten av mønsterkort, Trackwise, som har levert de fleksible mønsterkortene til Direct-C, en kanadisk produsent av nyskapende systemer for å detektere olje- og gasslekkasjer. Sentralt i leveransene er Trackwises patenterte «Improved Harness Technology» (IHT) som Direct-C har brukt til å forbedre robustheten og produserbarheten i sine WrapSense sensorstrimmel, samt for å redusere installasjonskostnader.

Fleksikortteknologi

– Under utviklingen av denne løsningen har vi jobbet tett sammen med Direct-C og testhuset TWI for å implementere lekkasjedeteksjonssystemet med bruk av vår IHT-teknologi, den har vist seg vellykket i felttester, og vi er klare til å levere produksjonsserier fra vår fabrikk, sier Philip Johnston, adm. direktør i Trackwise.

Nanomateriale

WrapSense anvender et egenutviklet nanokomposittmateriale som er utviklet for å utelukkende reagere på flytende hydrokarboner. Nanokompositten blir påført som et belegg på et substrat som også inneholder elektroniske kretser som kan innhente data og sende informasjon tilbake, og derved identifisere eventuelle lekkasjer. Ved å bruke Trackwise sin fleksible mønsterkortteknologi er det mulig å produsere hele 26 meter lange strimler med slike sensorer.

Mer pålitelig

– Tidligere har vi koplet mange små segmenter sammen i Daisy-kjeder, forklarer teknologidirektør Stephen Edmondson i Direct-C. – Dette tar tid og krever mange ledd, som hvert er en potensiell feilkilde. De IHT-baserte fleksikortene eliminerer disse problemene, sier han.

Erstatter kabler

IHT-teknologien skal gjøre det mulig å konstruere flerlags fleksikort med ubegrenset lengde, ifølge Trackwise. Dermed kan mengder av kabler erstattes med ett enkelt fleksikort, noe som kan spare både plass og vekt, men også øke påliteligheten og repeterbarheten, foruten å redusere sammenstillingstiden. Produksjonen foregår ved Trackwises anlegg i Storbritannia – også i høyere volumer – og selskapet påberoper seg lang erfaring også innen andre markeder med høye krav til pålitelighet, slik som luft- og romfart.

Enkel oppskalering

– Nå er vi i stand til å lage svært lange lengder med WrapSense – for eksempel har vi nettopp ferdigstilt en 350 m lang installasjon for et raffineri i Tyskland, legger Edmondson til. – Med denne nye fleksikortteknikken vil vi være i stand til å skalere opp på en enkel måte, i tillegg til å forbedre robustheten og redusere installasjonskostnadene, understreker han.

Powered by Labrador CMS