Telia og Norsk Folkehjelp:

Konseptet som Norsk Folkehjelp sin lokalavdeling i Nesset i Møre og Romsdal tester, består av en mobil basestasjon som kan settes opp hvor som helst. Basestasjonen er viderekoblet til Telias kjernenett via lavbanesatellitter.

Mobile basestasjoner kan redde liv

I samarbeid med Telia tester Norsk Folkehjelp et unikt konsept bestående av lette, mobile basestasjoner som skaper mobildekning i et avgrenset område hvor det normalt ikke finnes dekning. Det gir blant annet effektiv kommunikasjon til Norsk Folkehjelp sine mannskaper når de er ute på viktige søk- og redningsoppdrag.

– Telia har samarbeidet med Norsk Folkehjelp over lengre tid innen ulike kommunikasjonsløsninger, og vi synes det er veldig gøy å ta i bruk ny teknologi i fellesskap, sier Jon Christian Hillestad, direktør for bedriftsmarkedet i Telia Norge. – Konseptet med lette, mobile basestasjoner er opprinnelig testet og utviklet sammen med Forsvaret, men vi ser at det samme utstyret har stor verdi også for andre formål, slik som i søk- og redningsoppdrag hvor det ofte er dårlig eller manglende mobildekning.

Konseptet som Norsk Folkehjelp sin lokalavdeling i Nesset i Møre og Romsdal tester består av en mobil basestasjon som kan settes opp hvor som helst. Basestasjonen er viderekoblet til Telias kjernenett via lavbanesatellitter. Gjennom den mobile basestasjonen kan man kan enkelt skape mobildekning i områder der mobilnettene ikke er utbygd, eller gjenopprette dekning ved utfall, for eksempel ved ekstremvær eller naturkatastrofer.

– Vi i Norsk Folkehjelp Nesset har de siste årene jobbet målrettet med å utvikle oss for å kunne møte fremtidens hendelser på en god måte i både akuttfase som redningsressurs og som støtteressurs under langvarige hendelser for etater, kommune og fylke, sier Kristoffer Christiansen, operativ leder i Norsk Folkehjelp Nesset. – Vårt beredskapsområde strekker seg fra fjord til fjell, og fra by til øde fjellområder, og ofte opererer vi i områder hvor det hverken finnes dekning for nødnett eller mobiltelefon. Da er denne type løsninger helt avgjørende, og konseptet har hittil levert over all forventning.

Lokalavdelingen dekker videre et område i Møre og Romsdal med mange mindre lokalsamfunn og små bygder i trange fjorder eller mellom høye fjell. Disse er ekstra utsatt ved ekstremvær og naturkatastrofer, og ofte med bortfall av mobildekning som konsekvens.

– På sikt kan vi raskt og enkelt gi lokalsamfunn midlertidig mobildekning hvis ordinær infrastruktur knyttet til mobilkommunikasjon har falt ut, forklarer Christiansen.

– Konseptet har vært testet av Norsk Folkehjelp siden i fjor sommer, og erfaringene er veldig positive. Mobilnettene benyttes allerede til søk etter savnede personer, og med utvidet dekning som dette konseptet gir vil sjansene for å bli funnet øke ytterligere, sier Henning Huuse, forretningsutvikler innen 5G hos Telia Norge. – I tillegg finnes det mange andre bruksområder. Vi ser for oss å kunne tilby konseptet som et produkt i vår portefølje av dekning som tjeneste for kortere eller lengre oppdrag, og opplever allerede stor interesse fra mange potensielle kunder.

Powered by Labrador CMS