Signal- og kraftintegritet:

Fagprat, mat og drikke tiltrakk mange forrige tirsdag.
Fagprat, mat og drikke tiltrakk mange forrige tirsdag.

Knallsuksess for SI-forum

Stor oppslutning og god stemning da elektronikkdesignere møttes for et nytt seminar om signal- og kraftintegritet.

Publisert Sist oppdatert

SI-forum er en uformell organisasjon som beskriver seg selv som et "Norsk forum for signalintegritet, powerintegritet, EMC/EMI, og kvalitet på elektronikk".

25. oktober inviterte de til et nytt, fysisk seminar om nevnte tema i Forskningsparken i Oslo, nærmere bestemt i StartUpLab sine lokaler.

Nærmere 45 deltakere møtte opp - langt mer enn forventet, og ny rekord for SI-forum.

Matnyttig informasjon i kombinasjon med gratis pizza og tilhørende drikke er alltid en god løsning.

Kristian Hesthaug fra StartUpLab innledet med en introduksjon om inkubatoren og selskapene tilknyttet den. Som et viktig poeng nevnte han at svært mange av de mest vellykkede StartUpLab-selskapene med utspring her, er baserte på elektronikk/maskinvare.

Som representant for arrangementskomitéen pekte Rune Bæverrud (GraphCore) på betydningen av å ta hensyn til signal- og kraftintegritet i designfasen er ekstremt viktig for å oppnå akseptabel signalkvalitet - til lavest mulig kostnad. - Det behøver ikke koste mer å lage bedre signalintegritet, påpekte han.

Bæverud understreket med det samme at komitéen svært gjerne tar imot innspill til aktuelle tema for kommende seminarer.

De fremmøtte fikk blant annet høre Kurt Johnsen (EC Partner) fortelle om keramiske kondensatorers rolle i kraftintegritet (PI), og hvordan de forskjellige typene er bygget opp og oppfører seg. En utfordring kan for eksempel være at kondensatorene mister kapasitans når spenningen settes på - opptil 85% av kapasitansen kan "forsvinne" ved påtrykt nominell spenning, ifølge Johnsen. - Effekten av dette blir større jo mindre pakke og større kapasitans, sa han. Dette kan til en viss grad kompenseres ved å øke kannestørrelsen, eller øke nominell spenning. Johnsen advarte samtidig mot krakkelering (sprekkdannelse) i kondensatoren, som kan oppstå ved feilplassering av store komponenter som igjen fører til bøyning av kretskortet.

En meget interessant presentasjon stod Torbjørn Viksand (CapExt) for. Han har utviklet et helt nytt program, WaveExt, som skal kunne simulere effekter knyttet til kapasitans og induktans på kretskort. Designfilene skal enkelt kunne importeres i programmet, som deretter simulerer de fysiske fenomenene som på et "ekte" mønsterkort. Det hele er fysikkbasert ("Maxwells ligninger"), og skal gjøre det mulig å "måle" og simulere felt mellom lederne på kortet. - Programmet skal gjøre det mulig å både finne ujevnheter i f.eks. kapasitans, og kilden til dette, hevder Viksand. Dette var første gang programmet ble vist offentlig, og selskapet bak, CapExt, ønsker pilotbrukere for å teste det videre før lansering.

Torbjørn Viksand imponerte med nyutviklede verktøy for å simulere kapasitans og induktans på kretskort.
Torbjørn Viksand imponerte med nyutviklede verktøy for å simulere kapasitans og induktans på kretskort.

Andre presentasjoner var DDR4-design, simulering og implementering ved Jarle Berby, Thales, designprosesser i maskinvareutvikling ved Børge Strand-Bergesen, Elgg AS og basiskunnskap om induktans ved Halvor Liland, Thales.

Ifølge arrangementskomitéen var konseptet så vellykket at man vil holde også kommende seminarer i lokalene til StartUpLab. Og som nevnt, de er åpne for forslag til tema.

Powered by Labrador CMS