Trøbbel for leveringskjedene

Økende material- og arbeidskostnader fortsetter å plage leveringskjedene for elektronikkproduksjon verden over, ifølge IPC.

Publisert

Tilgang på arbeidskraft minker, lønnsomheten minker og det samme gjør lagerbeholdningene:

IPCs nye Rapport om tilstanden for den globale leveringskjeden for elektronikkproduksjon for januar 2022 avdekker at material- og arbeidskostnader fortsatt er den største utfordringen for forsyningskjeden til elektronikkindustrien. 9 av 10 elektronikkprodusenter melder om økende materialkostnader, og mer enn tre fjerdedeler rapporterer om økende arbeidskostnader.

Selv om ordreinngangen fortsetter å være god, og både kapasitetsutnyttelse og leveranser er økende, varsler respondentene om økende etterslep og krympende marginer.

Rapporten er omfattende, men finner blant annet at:

Materialkostnadene stiger for tiden raskere i Nord-Amerika enn i Sørøst-Asia: 96% av nordamerikanske produsenter rapporterer om økende materialkostnader, mens en langt lavere andel, 74%, rapporterer om økende materialkostnader i Sørøst-Asia.

Lagerbeholdning som er tilgjengelig for kunder synker raskere i Nord-Amerika sammenlignet med både Europa og Sørøst-Asia: 49% av selskapene i Nord-Amerika meldte om minkende lagerbeholdning, mens bare 21% av selskapene i Europa og 16% av selskapene i Sørøst-Asia opplever det samme.

Produsentene indikerer at den nåværende mangelen på halvledere driver lengre ledetider, forsinkede leveranser, minkende ordre, økte lagre, økende kostnader og tapt produksjon. Til sammen påvirker disse faktorene produsentenes evne til å fullføre ordre, og i verste fall redusere lønnsomheten.

– Elektronikkprodusentene forventer en fortsatt økning i material- og arbeidskostnader, sier sjeføkonom i IPC og forfatter av rapporten, Shawn DuBravac. – Gallopperende kostnader legger i sin tur press på marginene. Å finne og rekruttere fagfolk vil fortsatt være utfordrende, og lagerbeholdningene forventes å være skrinne også fremover, og i hvert fall de neste seks månedene, uttaler han.

Hele rapporten finner du her: The Current Sentiment of the Global Electronics Manufacturing Supply Chain.

Powered by Labrador CMS