Kraftelektronikk i kjøretøy:

Kompakte og stabile LDO

Opprettholder strøm til kjernefunksjoner selv i tilfelle feil i kjøretøysystemet.

Publisert

ROHM har utviklet de primære LDO regulatorene i BD7xxL05G-C serien (BD725L05G-C, BD730L05G-C, BD733L05G-C, og BD750L05G-C) med en inngangsspenning på 45 V og 50 mA utgangsstrøm, optimalisert for de redundante kraftforsyninger som i økende grad tas i bruk i bilapplikasjoner for å forbedre påliteligheten i kjøretøyenes kraftforsyningssystem.

I de senere årene har utviklingen av ADAS (Advanced Driver Assistance System) og andre sikkerhetstiltak krever forbedret pålitelighet for systemer som leverer strøm til disse applikasjonene. Som et resultat blir redundante strømforsyninger som kan fortsette å betjene kjernefunksjoner (sub-MCUer), selv i tilfelle en hovedsystemfeil, i økende grad integrert i kraftforsyningssystemet for biler. Og ettersom redundante kraftforsyningskretser legges til konvensjonelle systemer, må de nødvendigvis være plassbesparende og forbruke lite strøm.

ROHMs nye produkter kan ifølge selskapet brukes som primære strømforsyninger ved å dra nytte av original kraftforsyningsteknologi akkumulert over mange år. Den kompakte (2,9 mm × 2,8 mm) BD7xxL05G-C-serien skal oppfylle nøkkelkrav for å bygge redundante strømforsyninger ved å gi høy motstandsspenning (maks.=45V) med lavt strømforbruk (typ. 6,0µA). Samtidig sikrer utnyttelse av ROHMs fortrinn innen analog teknologi stabil utgangsspenning selv under kraftige batterispenningssvingninger.

I motsetning til standardprodukter med en oversving på nesten 1,3 V som krever en stor utgangskondensator for å forhindre at nominell spenning til nedstrømsenheter som sub-MCUer overskrides, begrenser ROHM LDO-er spenningsoverskridelse til bare 0,1 V, og støtter mye mindre utgangskondensatorer.

Sammen med eliminering av spenningsdempende diode, reduserer dette kortarealet med omtrent 29 % i forhold til generelle løsninger, samtidig som antallet ekstra kretser som trengs for å konfigurere redundante strømforsyninger, minimeres, ifølge ROHM.

Høy motstand mot forstyrrende støy oppnås også (demonstrert å eliminere utgangsspenningsfluktuasjoner ved alle frekvenser under ISO 11452-2 antennebestrålingstesting), noe som reduserer designbelastningen for støymottiltak, heter det.

Powered by Labrador CMS