Kitron:

Nok et rekordkvartal

For Kitron ble også tredje kvartal rekordomsetning og sterk lønnsomhet, med marginer stabilt over selskapets langsiktige mål, heter det i en melding onsdag.

Publisert

Kitrons driftsinntekter for tredje kvartal var 179,2 millioner euro, sammenlignet med 165,5 millioner i fjor. Veksten var spesielt sterk innenfor markedssektoren Elektrifisering.

Driftsresultatet (EBIT) i tredje kvartal var 16,2 millioner euro, sammenlignet med 11,5 millioner i fjor. EBITDA var 20,7 millioner euro, sammenlignet med 15,8 millioner i fjor.

Ordrereserven endte på 502 millioner euro, en økning på 10 prosent sammenlignet med fjoråret, noe som reflekterer fortsatt sterk etterspørsel. Den høyeste veksten var i markedssektorene Elektrifisering og Forsvar/Luftfart. Ordrereserven er imidlertid lavere enn i forrige kvartal som forklares med at en gradvis bedre situasjon for elektronikkomponenter har redusert ledetidene.

– I tredje kvartal 2023 har vi nådd en ny milepæl for våre resultater med rekordsalg for tredje kvartal. Kvartalet viser vår stødighet og kapasitet, og demonstrerer igjen en periode preget av robust lønnsomhet og det fjerde kvartalet på rad med mer enn 9 prosent EBIT-margin. Som tidligere meldt har vi forventet at ordrereserven vår vil normalisere seg på grunn av den gradvis bedre situasjonen for elektronikkomponenter. Utsiktene våre holder seg imidlertid stabile, noe som indikerer en trend mot vekst i stedet for nedgang, sier Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, i en kommentar.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 9,0 prosent i tredje kvartal, sammenlignet med 6,9 prosent i samme kvartal i fjor.

Resultat etter skatt ble 9,7 millioner euro, sammenlignet med 7,5 millioner i samme kvartal året før. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 0,05 euro, opp fra 0,04 i fjor.

Stabil kapitaleffektivitet

Kontantstrøm fra driften i tredje kvartal var 5,0 millioner euro, sammenlignet med 14,6 millioner i tredje kvartal 2022. Kontantstrømmen hittil i år var 24,4 millioner euro, sammenlignet med 7,7 millioner i 2022.

Netto arbeidskapital var 200 millioner euro, en økning på 19 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Netto arbeidskapital i prosent av omsetningen var 26,7 prosent mot 25,8 prosent i fjor. Kapitaleffektiviteten er stabilisert.

Utsikter

For 2023 gjentar Kitron sine utsikter fra rapporten for andre kvartal og forventer inntekter mellom 750 og 800 millioner euro med et driftsresultat (EBIT) mellom 65 og 75 millioner euro.

 

Powered by Labrador CMS