Jammetest 2023:

Forstyrrelser på navigasjonstjenester kan føre til flere alvorlige hendelser. Foto fra Jammetest 2022.
Forstyrrelser på navigasjonstjenester kan føre til flere alvorlige hendelser. Foto fra Jammetest 2022.

Mangedobling av GPS-jamming mot Norge

– Siden 2022 har det vært en mangedobling av GPS-bortfall over Øst-Finnmark, sier direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Pål Wien Espen, som sier dette i forbindelse med oppstart av årets jammetest, som startet mandag, på Andøya i Nordland.

Publisert

Denne uken samles det 200 deltakere fra hele verden for å utsette egen teknologi for hacking.

Mens det i hele 2020 var meldt inn totalt 20 dager med utfall av GPS-signaler i Øst-Finnmark, var tallet økt til 120 dager i 2022. Nå i 2023 er det bortfall bortimot daglig.

– Forstyrrelser på navigasjonstjenester kan føre til flere alvorlige hendelser, forklarer Espen. Det kan føre til at du får feil posisjon, og et helikopter vil kanskje ikke kunne lande der det ville for å redde en person i nød og mister dyrebare sekunder.

Kritiske samfunnsfunksjoner blir stadig mer avhengig av tjenester som kan fastslå riktig posisjon, navigasjon og tid. I stor grad er disse funksjonene basert på globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS).

Fordelene med satellittbaserte tjenester er mange og områder i samfunnet som er avhengige av satellittsignaler øker i omfang. Samtidig kan disse mulighetene gjøre oss sårbare. – Ved å arbeide sammen med industrien og legge til rette for produktutvikling, er målet med testen å finne sårbarhetene, sier avdelingsdirektør John-Eivind Velure.

– Det skjer innovasjon når vi legger til rette for denne typen arbeid, og det er nok der vår aller viktigste jobb er som myndighet, avslutter Velure.

Jammetest 2023

Arrangementet «Jammetest 2023» finner sted ved tettstedet Bleik på Andøya fra 18. til 22. september 2023 og samler myndigheter, bilprodusenter og internasjonale teknologileverandører fra hele Europa til GNSS jamming – og spoofing. Årets test er hittil den største med over 200 deltakere fra 60 organisasjoner.

Under testen vil biler, droner, helikoptre og skip vil bli utsatt for forstyrrelser av GNSS-signaler. Målet med testen er økt sikkerhet og mer robuste systemer.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, sammen med Statens vegvesen, Forsvarets forskningsinstitutt, Justervesenet, Norsk romsenter og Testnor står bak det som er verdens største åpne jammetest.

Les mer her: nkom.no/jammetest

Powered by Labrador CMS