Måler pulsen på byen

Telia Company lanserer en ny tjeneste, City Vitality Insights. Dette er tenkt å hjelpe byer i Norden og Baltikum til å forbedre opplevelser for både lokalbefolkningen og besøkende, samtidig som de gir en nøyaktig måte å måle virkningen av byplanlegging på.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er 2 år eller eldre

Utgangspunktet er at mange byer mangler detaljert innsikt som trengs for å få mest mulig ut av investeringer i infrastruktur, tjenester, arrangementer etc. Det er her Telia City Vitality Insights (CVI) kommer inn. CVI bruker anonymiserte og aggregerte mobilitetsdata fra Telias nettverk for å måle og vise bevegelsesmønstre i ulike deler av en by. Dette gjør det mulig for byplanleggere å kvantifisere effekten av hendelser og muliggjøre datastyrte byutviklingsbeslutninger. På den måten mener Telia at byene kan utnytte sine ressurser bedre og måle effekten på byinvesteringene, og samtidig sørge for at de utvikler seg på en måte som tilfredsstiller de faktiske behovene.

– Dette gjør at hele Smart By-konseptet blir virkelig, siden man nå faktisk kan forstå sine borgere. Gjennom å analyserer disse dataene, kan vi gi helt ny innsikt som byplanleggere, beslutningstakere, arrangører og andre kan oversette til handlinger og tiltak som faktisk gjør byen bedre, mer strømlinjeformet og grønnere, sier Kristofer Ågren, leder av Data Insights, Telia Company Divisjon X.

City Vitality Insights er en abonnementbasert tjeneste som for tiden blir rullet ut i faser i de nordiske og baltiske landene. I Finland har enkelte byer allerede begynt å bruke CVI, mens byer i Norge og Sverige kan begynne å bruke tjenesten senere i vår.

Tjenesten er basert på anonymiserte og aggregerte mobilitetsdata automatisert fra Telias mobilnett. Kun grupperte bevegelsesmønstre brukes, og dataene er irreversibelt anonymisert, hvilket betyr at enkeltpersoner ikke kan identifiseres ettersom all personlig informasjon er fjernet.

City Vitality Insights er en del av Telia Companys portefølje av Location Insights, og markerer det første av flere pakketilbud som er sentrert rundt det å forbedre livet i og rundt byer.

Powered by Labrador CMS