Inn i energisektoren

De siste månedene har nettselskapene fått øynene opp for de robuste og energigjerrige sensorbrikkene til Disruptive Technologies.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er 2 år eller eldre

– Jeg tror vi har truffet en (ny) nerve, sier salgsdirektør Ole Petter Novsett i Disruptive Technologies AS.

Lite data i nettet
– Nettselskapene sitter med en stor infrastruktur, blant annet tusenvis av trafostasjoner (såkalte sekundære sub-stasjoner), der de har lite datafangst tilgjengelig som kan fortelle om tilstanden til komponentene som står ute i nettet, forteller han. Disruptives sensorbrikker er enkle å installere og varer lenge (15 år), og det blir mulig å overvåke utstyret i større grad, uten store installasjonskostnader.

 

Disruptive Technologies har vist at deres små, robuste sensorbrikker kan gi nettselskapene nyttige data om infrastrukturen, med enkel installasjon og lave kostnader.

Installerer sensorer
Selskapet deltar blant annet i FME Cineldi (Centre for Intelligent Electricity Distribution) for å utforske mulighetene for å bruke deres brikker til å gjøre kraftnettet litt smartere. Hafslund Nett, nå Elvia (etter sammenslåingen med Eidsiva Nett) er en av pilotbedriftene som nå installerer rundt 2000 sensorer (temperatur, sikkerhet/nærhet/åpne-lukke, luftfuktighet, vann).

Rask og robust
En annen pilotbedrift er Agder Energi. – Det vi har vært spesielt fornøyd med, er driftsstabiliteten til teknologien fra Disruptive Technologies, sier Kenneth Pedersen-Rise i Agder Energi. – Det er en robust og rask arkitektur, som leverer data nærmest i sanntid og uten nedetid, sier Pedersen-Rise, som også vil fremheve enkel og billig montasje med små komponenter, sammenlignet med kablede løsninger. 

Bedre utnyttelse
– Med disse sensorene kan vi overvåke temperaturen i trafo, i rom og utendørs. Videre overvåker vi dører, luftfuktighet, og enkelte steder også vann/oversvømmelse, forteller han. Kontinuerlige målinger i slike nettstasjoner er noe nytt. Det kan gjøre det mulig å utnytte trafokapasiteten bedre, og danne seg et bilde av helsetilstanden til  komponentene i stasjonen, også med tanke på preventivt vedlikehold.

Integrerer data
I pilotprosjektet hos Agder Energi samler man og presenterer foreløpig data i et separat system, basert på Microsoft Power BI. Ifølge Pedersen- Rise er det tanken å integrere dataflyten fra sensorene i styresystemet (Powel DMS), slik at operatørene i kontrollsentralene får full oversikt i løpet av sekunder. I løpet av våren skal pilotprosjektet evalueres, før man bestemmer seg for teknologivalg videre.

Farlig fukt
I tillegg til nærhets- og temperatursensorer kan også vann- og luftfuktighetssensorer være aktuelle for bruk i denne sektoren. Et kjent problem i trafostasjoner er små elektrostatiske utladinger, eller såkalt ”glimming” som kan tære på utstyret. Dette fenomenet oppstår gjerne ved høy luftfuktighet, og det er derfor viktig å ha kontroll på denne faktoren. Oversvømmelse er en annen risikofaktor.

Smartere nett
Flere nettselskaper er i ferd med å teste ut disse løsningene, blant annet i samarbeid med SINTEF og Cineldi, i den hensikt å gjøre nettet smartere. Disruptive Technologies’ åpne API gjør det mulig for nettselskaper som Elvia å integrere sensordata i deres egne styresystemer, i Elvias tilfelle med ESRIs ArcGIS kartleggings- og analyseplattform.  – Vår lille trådløse brikke kan med dette bidra til å spare store verdier, sier Novsett. – Energiselskapene med best drift er de som vil tjene mest penger i fremtiden, legger han til.

Overvåking av varmgang i transformatorer og andre komponenter i kraftnettet gjør det mulig å drive prediktivt vedlikehold av utstyret.

Erstatter dyre ting
Smarte kraftnett er ikke noe nytt lenger. Men de komponentene som til nå har vært brukt for å samle inn data, har typisk vært store, dyre sensorer, som gjerne gjør flere ting (enn nødvendig).  – Ved hjelp av indirekte målinger, for eksempel temperatur, kan vi oppnå vel så gode resultater (prediktivt vedlikehold),  forteller Novsett, som kan melde at Disruptive Technologies er klargjort for vekst.

Klar for volumer
– Vi har et unikt produksjonsanlegg i Tyskland, som står klart til å rampe opp produksjonen når vi har behov for det. Det er ikke så mange andre som kan produsere 10 millioner sensorer i året om nødvendig, legger han til.

Disruptive Technologies er for øvrig nå klare og sertifisert for USA, og kan for alvor begynne å bearbeide også det markedet. 

Powered by Labrador CMS