Eclipse Foundation:

Effektiv spesifikasjon: Den åpne standarden Sparkplug kan være en effektiv protokoll i industri- og automatiseringssystemer med begrenset kapasitet, mener Frédéric Desbiens i Eclipse Foundation.

Åpen kildekode gir nye muligheter

Det er et voksende samfunn innen utvikling av løsninger basert på åpen kildekode, fra industri til medisin. Det kan bli ugunstig å henge fast i proprietære løsninger.

Publisert

20-årsjubilanten Eclipse Foundation spiller en stadig større rolle som interesseorganisasjon for åpen programvare. De ivaretar et økende globalt samfunn av individer og organisasjoner med et forretningsvennlig miljø for samarbeid og innovasjon rundt åpen kildekode. De står bl.a. bak Eclipse IDEAdoptiumSoftware Defined VehicleJakarta EE, og mer enn 400 åpen kilde- prosjekter, inkludert kjørekode, verktøy, spesifikasjoner, og ikke minst rammeverk for sky- og kantapplikasjoner IoT, AI, bilelektronikk, systemutvikling, åpne prosessordesign, med mer.

Mange segmenter

Med andre ord var Embedded World 2024 en riktig arena for organisasjonen. – Vi jobber jo innen mange forskjellige segmenter – per nå har vi 21 arbeidsgrupper i gang med ulike programmer, og mange av disse teknologiene er jo i høyeste grad til stede her, sier programsjef Frédéric Desbiens. – Og snakker vi om innvevde systemer og IoT, kommer vi ikke utenom Sparkplug.

Sparkplug

Sparkplug er en åpen kilde-spesifikasjon som skal gi MQTT-klienter et rammeverk for sømløs integrasjon av data fra deres applikasjoner, sensorer, enheter og gateways innenfor MQTT-infrastrukturen. MQTT, tidligere kalt Message Queuing Telemetry Transport, er en åpen nettverksprotokoll for maskin-til-maskin-kommunikasjon som gjør det mulig å overføre telemetridata også i nettverk med begrenset funksjon eller høy latens. Gjennom Eclipse kan hvem som helst kopiere og distribuere spesifikasjonen kostnadsfritt.

Skjemategning Sparkplug

Forutsigbart

– Dette er en protokoll som kan kommunisere alle slags data, på et lite format, i systemer med litt dårlige kommunikasjonsvilkår. Olje/gass-virksomhet kan være et slikt eksempel. Man får en veldig forutsigbar løsning på denne måten, mener Desbiens. – I all automatisering er det viktig å ha oversikt over hvilke enheter som er online. Sparkplug løser dette ved å definere en form for sertifikat: Når en enhet kobles til, utstedes det en «fødselsattest». Man trenger ikke lete etter enheten, den presenterer seg selv. Idét den går ut av nettverket igjen, utstedes det på samme måte en «dødsattest», forklarer han.

Åpent

Sparkplug startet som en leverandørspesifikk spesifikasjon for mange år siden, men ble «åpnet» gjennom Eclipse i 2019. I fjor oppnådde Sparkplug 3.0 ny status som ISO-standard: ISO/IEC 20237. Dette betyr ikke så mye for den enkelte utvikler, ifølge Desbiens, men kan bety mye for global utbredelse av standarden.

Ny giv for ThreadX:
Mange vil dra nytte av å gå over til en standard protokoll, fremfor eksisterende,
proprietære løsninger.

ThreadX er et deterministisk, innvevd sanntids operativsystem (RTOS), opprinnelig utviklet av Express Logic på slutten av 90-tallet. Systemet var på mange måter litt forut for sin tid med støtte for flerkjerneprosessering og kompleks eksekvering. Microsoft kjøpte opp både selskap og RTOS i 2019 og byttet navn på løsningen til Azure RTOS. I november i fjor overlot imidlertid Microsoft til Eclipse Foundation å gjøre systemet åpent, og dermed ble navnet endret igjen til Eclipse ThreadX.

Frédéric Desbiens ser store muligheter: – Dette er det eneste åpne RTOS som er sertifisert for sikkerhetskritiske applikasjoner, sier han. – For tiden er vi i gang med en prosess for å godkjenne åpen kilde-prosjekter med ThreadX. OG vi tror det er et stort potensiale der ute. Kanskje ThreadX allerede om fem år vil finnes i biler, spår han. – Operativsystemet kan endre mye i mange markeder, fra medisin til industriell automatisering. Og ikke minst erstatte mange proprietære protokoller! Det er mange av de store aktørene – spesielt innen automatisering – som MÅ snu seg snart, skal de henge med, understreker Desbiens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS