TOPP 3: Rogaland, Viken og Oslo utmerker seg med antall patentsøkere.
TOPP 3: Rogaland, Viken og Oslo utmerker seg med antall patentsøkere.

Norges mest oppfinnsomme fylker

Nye tall viser at det er store forskjeller på hvor det er flest patentsøkere.

Publisert Sist oppdatert

Analysen bygger på 3 788 norske patentsøkere angitt i patentsøknader levert til Patentstyret i årene 2020 og 2021. Rogaland, Viken og Oslo topper oversikten over antall patentsøkere etter fylke. Fylkene med færrest patentsøkere er Innlandet, Nordland og Troms og Finnmark.

Rogaland holder seg på førsteplass.
Rogaland holder seg på førsteplass.

Selv om befolkningstallet kan forklare store variasjoner fylkene imellom, er det noen fylker som skiller seg ut også når vi ser antallet patentsøkere opp mot antall sysselsatte. Selv med dette perspektivet skiller Rogaland seg markant ut og havner på toppen, mens Viken da mister plassen sin til både Oslo, Møre og Romsdal og Agder. For de nederste fylkene blir resultatet det samme.

Ønsker bredere innovasjon

Det er flere ting som påvirker behovet for å patentere oppfinnelser, blant annet hvilken næring man tilhører. Her stiller olje- og gassektoren sterkt.

– Olje og gass-sektoren har i mange år oppvist en imponerende innovasjonsevne, og fortsetter å gjøre det. Men vi står overfor store omstillinger og et grønt industriløft. Dette innebærer at Norge fremover trenger patenter og teknologiutvikling innenfor flere næringer - fra alle landets fylker, sier Patentstyrets direktør Kathrine Myhre.

Ulik næringsstruktur

En liten endring i listen fordelt på sysselsatte.
En liten endring i listen fordelt på sysselsatte.

Blant andre næringer der patentering ofte er relevant, finner vi teknisk rådgivning, forskning og utvikling, farmasøytisk industri, samt fiske, fangst og akvakultur.

Næringer med mindre behov for patentering er jord- og skogbruk, næringsmiddelindustri, bygg- og anlegg, handel, telekom og sjøfart

Olje og gass gir patenter

Analysen viser at næringsgruppen «faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting» gjør seg sterkt gjeldende i fylkene som leverer flest søknader. I Rogaland er i tillegg gruppen «bergverksdrift og utvinning» spesielt stor. Begge disse næringshovedgruppene er nært knyttet til utvinning av olje og gass.

Powered by Labrador CMS