Produksjon/Industri:

Termisk gel med høy flythastighet

Chomerics Division i Parker Hannifin Corporation lanserer en ny gel for termisk grensesnitt som er ideell for alle produsenter som må løse utfordringene ved produksjon med høyere volum.

Med flythastigheter på opptil 100 g/min er nye THERM-A-GAP GEL 60HF («Høy flythastighet») termisk gel perfekt for selskaper som produserer forbrukerelektronikk, telekommunikasjonsutstyr, energilagringsenheter, strømforsyninger og halvledere, kontrollenheter og sensorer for biler og databehandlingskomponenter som f.eks. CPU-er og GPU-er.

Parker har optimalisert denne fullstendig herdede gelen for automatisert dispensering for ulike emballasjestørrelser, samtidig som den bevarer egenskaper for enkelt etterarbeid og reparasjonssituasjoner i felten. Den pastalignende konsistensen muliggjør også kontrollert dispensering og nøyaktig materialplassering under montering. Produktet trenger ikke mye kompresjonskraft for å bøye seg under monteringstrykk, noe som minimerer belastningen på komponenter, loddede skjøter og kretskortledninger, får vi vite.

Til tross for den høye flythastigheten (som er langt høyere sammenlignet med andre produkter i denne materialfamilien) går ikke den nye termiske gel’en på kompromiss med langsiktig termisk stabilitet og pålitelighet. En termisk konduktivitet på 6,2 W/mK gir optimal varmeoverføring fra elektroniske komponenter til kjølefunksjoner.

Enkeltomponentsgelen kan oppbevares i romtemperatur, i tillegg til at det ikke kreves etterherding.

Parker kan også optimalisere gelpakken til å passe til alt eksisterende dispenseringsutstyr.

Mer om det nye GEL 60HF-produktet på http://www.parker.com/chomerics.

Powered by Labrador CMS