ISS Europe-konferansen med fokus på miljø

SEMI Industry Strategy Symposium Europe som skal arrangeres 30. mai i Brüssel, vil sette søkelyset på miljømessig bærekraft, sosialt ansvar og styrke i forsyningskjeden.

Publisert

Denne artikkelen er 2 år eller eldre

SEMI kunngjorde i dag returen av Industry Strategy Symposium Europe (ISS Europe) 2022 som et publikumsarrangement til Brussel, Belgia 30. mai, med presentasjoner og innsikt fra ledende analytikere, økonomer, beslutningstakere og teknologer om de store kreftene som påvirker halvlederindustrien.

Det årlige symposiet vil tilby perspektiver på industriveksttrender og undersøkelser som skal sikre at virksomhetenes forretningsplaner og prognoser er basert på gjeldende markedsforhold. Registreringen er nå åpen.

Med temaet Resilient Europe: Semiconductors Enabling a Sustainable Digital Life, Vil konferansen ta for seg økonomiske, teknologiske, markedsmessige, forretningsmessige og geopolitiske utviklinger og trender som påvirker den globale elektronikkindustrien, sammen med deres implikasjoner for strategiske beslutninger.

– 2022 er et kritisk år for ledere i halvlederindustrien for å gripe vekstmuligheter for Europa ved å sikre mer bærekraftig og robust drift, sier Laith Altimime, president for SEMI Europe. – Når den digitale transformasjonen akselererer, øker industrien i betydning i Europa som en kraft av konkurransefortrinn, med sterke implikasjoner for fremtiden vår og klimaet.

Høydepunkter

Sesjon 1: Få miljømessig bærekraft til å skje

Bransjeledere vil presentere metoder for å fokusere på bærekraft, i økende grad legge inn grønn praksis i sine forretningsmodeller, og målrette forstyrrende innovasjoner for å nå dekarbonisering og andre mål som nå etableres over hele verden.

Sesjon 2: Halvlederindustriens levetid gjennom sosialt ansvar

Eksperter vil ta et dypdykk i organisasjonsstrategier og initiativer for å møte halvlederindustriens talentkrise og gjøre arbeidsplasser mer inkluderende. Sesjonen vil fremheve viktige mangfolds- og inkluderingstrender som påvirker samfunn og viktigheten av industrirollemodeller.

Sesjon 3: Styrke Europa ved motstandskraft i forsyningskjeden

Europa er godt posisjonert til å utvide sin halvlederproduksjonsindustri og fremme større motstandskraft i forsyningskjeden i mikroelektronikkindustrien for å bidra til økonomisk vekst i EU. Denne sesjonen vil fokusere på det kritiske behovet for Europa for å styrke motstandskraften til sin halvlederindustri og forsterke sin uavhengighet.

For mer informasjon, gå til ISS Europe 2022.

Powered by Labrador CMS