Kitron

Doblet i tredje kvartal

Kitron rapporterer dobling av driftsinntektene og forbedrede marginer, drevet av et sterkt marked og bedre komponenttilgjengelighet.

Publisert

Kitrons driftsinntekter for tredje kvartal var 1.664 millioner kroner, mot 831 millioner kroner i fjor. Inntektsveksten reflekterer både oppkjøpet av den danske EMS-leverandøren BB Electronics AS og underliggende vekst for andre forretningsenheter.

Driftsresultatet (EBIT) i tredje kvartal var 116,3 millioner kroner, mot 50,1 millioner i fjor. EBITDA var 158,9 millioner kroner, mot 75,7 millioner i fjor.

Ordrereserven endte på 4 847 millioner kroner, en økning på 89 prosent sammenlignet med fjoråret, noe som reflekterer svært sterk etterspørsel.

– Omsetningen i tredje kvartal doblet seg fra samme periode i fjor, og vi hever våre helårsutsikter for andre kvartal på rad. Dette reflekterer både et sterkt marked og mindre begrensninger i forsyningskjeden. Det fører så til forbedrede marginer og kapitaldekning. Vi forventer at disse positive trendene vil fortsette med en solid avslutning på 2022, sier Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef i en kommentar.

Resultat etter skatt ble 75,2 millioner kroner, mot 19,5 millioner i samme kvartal året før. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 0,38 kroner, opp fra 0,11 i fjor.

Kontantstrøm fra driften var pluss NOK 139,0 millioner, sammenlignet med minus NOK 70,2 millioner i tredje kvartal 2021.

For 2022 har Kitron tidligere indikert inntektsutsikter på mellom 5 700 og 6 100 millioner kroner og et driftsresultat (EBIT) mellom 330 og 400 millioner kroner. På dette tidspunktet ser Kitron sterk etterspørsel fra kunder og fortsatt bedring i forsyningskjedebegrensningene. Lønnsomheten styrkes sammenlignet med starten av året, da raske kostnadsøkninger utfordret selskapet.

Kitron hever derfor inntektsutsiktene til mellom 6.200 og 6.400 millioner kroner. Driftsresultatet ventes å bli mellom 390 millioner kroner og 430 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS