MiNaLab 20 år:

MiNaLab i Oslo driver mange spennende forskningsprosjekter, og har også kapasitet til småskala produksjon av mikrobrikker for sensorer. Men behovet og potensialet er der for en utvidet (nasjonal) produksjonskapasitet innen slike spesialiserte mikrobrikker.

Flere ønsker egenutviklet elektronikk

I sitt jubileumsår (20 år siden etableringen) opplever MiNaLab stadig større pågang av bedrifter som ønsker en eller annen form for spesialisert mikroelektronikk. Sikre leveringskjeder er et nøkkelord.

Publisert

SINTEF har vært tydelig på betydningen av å ha en nasjonal infrastruktur for forskning og produksjon av mikrobrikker og sensorer i Norge, og å styrke både forskning, utdanning og produksjonskapasitet på området.

Gir konkurransefortrinn

– Vi ser at noe begynner å skje. Nye aktører kommer til oss med ønske om en egenutviklet brikke, sier Ralph W. Bernstein.

– Vi lager allerede komponenter som gir et konkurransefortrinn for våre kunder, sier forretningsutvikler Ralph W. Bernstein. – Rett nok er det relativt små volumer, men som skaper store ringvirkninger – for eksempel dyre instrumenter som ikke ville vært mulig å realisere uten. Vi har en rolle når det gjelder leveringssikkerhet. Halvparten av Europas kommersielle flyflåte er utstyrt med brikker produsert her (for Memscap, red anm.), legger han til.

Spinoffs

Kanskje den reelle verdien av sensorer og mikrosystemer utviklet og produsert i Norge er underkommunisert? SINTEF/MiNaLab er eneleverandør til omkring 20 bedrifter og FoU-institusjoner i dag. I tillegg har de en omfattende forskningsvirksomhet som med jevne mellomrom fører til spinoffs: – Vi er gode på spinoffs, mener Bernstein. – Gjennom forskningsprosjekter oppstår det ofte nye idéer. I tillegg har vi et eget investeringsfond i SINTEF, noe som er meget viktig, understreker han.

Kommer til å vokse

Men potensialet er større. Med digitalisering og kunstig intelligens blir datainnsamling viktig; Det vil si sensorer. – Sensor segmentet kommer til å vokse, og blir enda viktigere med tanke på situasjonen i verden. Fordelen er at vi i Norge allerede har tilgang til hele verdikjeden fra forskning til utvikling og produksjon i Norge.

Les også disse sakene:

Jobber med tilknytning til European Chips Act

Gode tradisjoner for å lykkes

Vi må snakke sammen!

– Noe skjer

– Vi ser at noe begynner å skje. Nye aktører kommer til oss med ønske om en egenutviklet brikke. For mange SMB er det nok uvant å gå i egenutvikling av komponenter, ettersom de hovedsakelig har et systemfokus, og ikke nødvendigvis kompetanse på mikrobrikker og sensorteknologi, fremholder Bernstein.

På SINTEF MiNaLab gjøres alt, fra idé til produksjon. Dette er den eneste uavhengige, komplette linje for utvikling og fabrikasjon av mikrobrikker i Norge. Nå er det på tide å oppskalere, mener mange.

Kapasitetsbygging – nå

Derfor er også kapasitetsbygging viktig nå, mener Bernstein. – På 90-tallet tenkte man i litt for stor grad på billig elektronikkproduksjon i Asia. Det førte til at vi mistet mye viktig kompetanse. Når EU nå satser på bygging av pilotlinjer for nye teknologier, bør Norge delta i dette, men også satse på de områdene som er viktige nasjonalt.

Forskning og produksjon

– MiNaLab har eksistert i 20 år, og har fått til mye på den tiden. På bakgrunn av det som skjer i verden nå, er det imidlertid på tide å oppgradere og ekspandere, sier Bernstein, som håper det er mulig å få til et parallelløp mellom kommersiell og «akademisk» produksjon. – Det kan være nyttig å se dette i sammenheng. Drømmen er å kunne styrke både forsknings- og produksjonsdelen, fremholder han.

Næringslivet må med

Dersom vi får på plass finansiering av en ny eller oppgradert nasjonal, småskala produksjonskapasitet, så ville dette kunne være viktig for mange norske bedrifter. – Målet er å videreutvikle en plattform som tilbyr tilgang for bedrifter, spesielt SMB-er og forskningsmiljøer, men for å få til det må vi samordne interesser, og ikke minst få næringslivet til å engasjere seg, avslutter Bernstein.

250 millioners spleiselag

20 år med MiNaLab: I år er det 20 år siden Mikrosystemer- og nanoteknologilaboratoriet – MiNaLab – ble åpnet, som et 250 millioner kroners spleiselag mellom SINTEF og Norges forskningsråd. Det var den gang en av de største enkeltinvesteringer innen norsk næringsrettet forskning siden Haldenreaktoren på 50-tallet. På SINTEF MiNaLab gjøres alt, fra idé til produksjon. Dette er den eneste uavhengige, komplette linje for utvikling og fabrikasjon av mikrobrikker i Norge.

Omkring 20 bedrifter nasjonalt og internasjonalt er avhengig av mikrobrikker laget i MiNaLab. I tillegg er MiNaLab utviklingspartner for omlag 20 bedrifter. 

 

 

 

 

 

 

 Powered by Labrador CMS