Mønsterkort:

Ørjan Ødegård, Cato Ødegård og Morten Høglien i NCAB Norway kan se tilbake på et godt år, og fremtiden ser heller ikke dårlig ut. Kvalitet og leveranse er svært sentralt i organisasjonen. Det samme er arbeidet med samsvar og bærekraft sammen med kundene.

Det gjelder å se helheten og ha full kontroll

NCAB vokser i Norge og det mer enn markedet, ifølge daglig leder Ørjan Ødegård. Siden oppkjøpet av Elmatica i 2021 er det blitt flere folk også, og med stor sannsynlighet blir det ytterligere nyansettelser.

Publisert

En av grunnene til veksten er full kontroll på fabrikkene de bruker og absolutt krav til kvalitet.

– Kvalitet kommer alltid først for NCAB Group og at det har vært en del av suksessen for vår vekst de siste årene, sammen med å ta fullt ansvar for å finne så gode løsninger som mulig, forklarer Ørjan Ødegård. Han viser blant annet til at med over 366 millioner kort levert i 2022, var kvaliteten målt til 99,55 prosent. – Vi har ofte gått «den ekstra milen» for å kunne hjelpe kundene med å nå sine frister og lignende, legger han til.

Totalløsninger

Ødegård understreker at små og store serier er like krevende. – Vi arbeider for å finne best mulig totalløsning for kundene, der det gjelder å se helheten. Dessuten mener vi at vi er blitt veldig gode på produksjonsvennlighet, noe som vises ved at vi har veldig lave feiltall, sier han. Samlet håndterer de over tusen nye design hvert år, bare i Norge. For gruppen er tallet nær 21.000.

Må være lokal

På grunn av krav til samsvar i alt de gjør, er det sentralt å ha lokal tilstedeværelse. Faktisk sitter «Compliance»- ansvarlig for hele gruppen på kontoret i Gjøvik. – Dette er veldig viktig nå, så i Norge utgjør dette én og en halv stilling. Vi må jobbe med dette overfor flere kunder, ikke minst sammen med kontraktsprodusenter, forklarer Ødegård.

Design

NCAB Group har et Design pluss-kontor for å hjelpe kundene med sine design. – Vi har valgt å ikke promotere dette i Norge, siden vi helst vil bruke lokale utleggere og designere. Med det mener han at det er ekstremt viktig å samarbeide mest mulig lokalt, for å bygge og opprettholde et nettverk hjemme.

Kontroll

NCAB var tidlig ute med å ha egne folk til å sjekke fabrikkene de bruker i Kina. – Det vi kaller Factory-management i Kina er nå 120 personer. Deres første og viktigste fokus er kvalitet og leveranse, sier Ødegård. I 2022 ble det gjort 210 revisjoner av fabrikkene. Men det handler ikke kun om å kontrollere. – Vi trener også prosesspersonell, til og med gir dem opplæring i engelsk.

Bærekraft

Siden bedrifter må ha kontroll på bærekraft, er dette også noe som etterspørres av kundene. – Her har vi vært tidlig ute så det er ikke noe problem for oss, sier han. Ødegård legger til at de tar ansvar for hele forsyningskjeden med alt hva det innebærer. Det betyr også at de gjør revisjoner som omhandler CO2-utslipp hos fabrikkene. Faktisk 50 prosent av all revisjon er om bærekraft, inkludert elementer som menneskerettigheter, arbeidsforhold, HMS og etikk.

31 hovedfabrikker

Det er mange fabrikker å holde styr på, men Ødegård forklarer at når de først velger en fabrikk, ligger det et stort stykke arbeid bak. Etter å ha gått gjennom en utsilingsprosess kan det som startet med flere hundre fabrikker, ende opp med tre, for eksempel. – Valg av fabrikk gjenspeiler kvaliteten ut, slår han fast.

God spredning

Per nå henter de mønsterkort fra 31 hovedfabrikker. De fleste er i Kina, men de har også fabrikker i Europa, USA (mest prototyper), 8 fabrikker i Taiwan, 1 i Sør-Korea og 1 i Singapore. Som andre leverandører i dette markedet merker de en økende etterspørsel etter «non-China», særlig innenfor spesielle sektorer, som for eksempel forsvar. – Vår fokus nå er forsvarsmarkedet, der vi også må sikte mot mer produksjon i Europa. Ellers består NCAB Group av 16 selskaper som opererer i 45 markeder og internt har de 615 spesialister fordelt over de forskjellige segmentene.

Segmentering

I den senere tid har NCAB ikke bare segmentert markedet. De har også implementert egne industrisektorer for de viktigste markedene de opererer i. – Ett av de største segmentene er el-kjøretøy. Her i Norge er det naturlig nok elbilladere, men gruppen leverer til hele sektoren, forklarer han. Andre sektorer med høy aktivitet er jernbane, forsvar og luftfart, telekom og industri.

Fremover

I gruppen arbeides det nå med et felles, etterlengtet ERP-system. – Det er noe vi gleder oss til å få på plass, siden det vil gjøre alle prosesser og kommunikasjon mye enklere, sier Ødegård. I sammenheng med dette er det enda større fokus på å jobbe med en sentral logistikkløsning.

Oslo og Gjøvik

Etter kjøpet av Elmatica er det nå to kontor i Norge, Oslo med 8 personer og Gjøvik med 15 personer. – Vi må sannsynligvis ansette flere i løpet av året, avslutter Ødegård.

Powered by Labrador CMS