Når medisinsk personell utfører førstehjelp er det kritisk at monitoren kan festes på et lett-tilgjengelig sted. LiSa kan plasseres på halsen til pasienten med medisinsk teip eller en festereim.
Når medisinsk personell utfører førstehjelp er det kritisk at monitoren kan festes på et lett-tilgjengelig sted. LiSa kan plasseres på halsen til pasienten med medisinsk teip eller en festereim.

Sensoren som redder liv

Et norsk oppstartselskap har utviklet en ny «ultraportabel» pasientmonitor for overvåking av livstegn i felt, som de mener kan forhindre tusenvis av dødsfall hvert år.

Publisert Sist oppdatert

En nyutviklet pasientmonitor kan forhindre tusenvis av dødsfall på global basis hvert eneste år. Bak står et norsk oppstartsselskap som har utviklet en ny ultraportabel pasientmonitor. En optisk sensor utviklet i samarbeid med Inventas gjør det hele mulig.

Står om minutter

Utviklingen av LiSa ble muliggjort gjennom et tett samarbeid mellom flere aktører og fagområder. Her Lise Randeberg, Nordiq products sammen med Yngve Brathaug, Inventas.
Utviklingen av LiSa ble muliggjort gjennom et tett samarbeid mellom flere aktører og fagområder. Her Lise Randeberg, Nordiq products sammen med Yngve Brathaug, Inventas.

Når akutt helsepersonell ankommer et ulykkessted kan det stå om minutter for å berge liv. En av deres viktigste oppgaver er å få kontroll på de vitale funksjonene hos kritisk skadde, som pustefrekvens, puls og oksygenmetning. Og akkurat dét kan være en stor utfordring. Spesielt hvis det er flere pasienter eller ved evakuering av pasienter.

Store og dyre instrumenter

I dag finnes det instrumenter som overvåker disse kritiske vitale funksjonene. Ulempen er at instrumentene er dyre og store og befinner seg som oftest langt unna skadestedet, som oftest på sykehus eller i ambulanser. I felten blir førstehjelpspersonell - uavhengig om de er en del av den sivile helsetjenesten, Røde Kors, politiet eller Forsvaret - i større grad overlatt til seg selv og sine egne vurderinger.

En robust pasientmonitor

Det norske oppstartsselskapet Nordiq Products ble etablert for å lage en bedre løsning for akutt førstehjelp. Siden 2018 har selskapet arbeidet med utviklingen av en portabel og robust pasientmonitor som hjelper helsepersonellet ha kontinuerlig oversikt over de vitale funksjonene hos kritisk skadde personer i felten. – Det har jo vært et problem siden tidenes morgen, det at man må følge med hvordan det går med kritisk skadde personer, sa gründer Mats Hetling da han ble intervjuet av Shifter tidligere i år.

Utviklet nye sensorer

Den nye pasientmonitoren har fått navnet LiSa og består av to sensorer som er utviklet i samarbeid med akademia og to av landets største produktutviklingsmiljøer. En akustisk sensor som måler puls og pust er blitt utviklet i samarbeid med SINTEF, mens Inventas har utviklet en ny optisk sensor som måler pustefrekvens, puls og oksygenmetning. Sammen gir de bedre og mer robuste målinger.

Forbedret eksisterende teknologi

Bak den optiske sensoren ligger det en velkjent teknologi som brukes i puls- klokker. Lys sendes ned i øverste hudlag til pasienten og tilbakereflektert lys registreres i sensoren. Deretter prosesseres signalene i en kroppsbåren enhet før kalkulerte verdier vises på enhetens skjerm. Men, det er likevel noen betydelige forskjeller mellom sensoren som brukes LiSa og dagens teknologi.

Bedre pålitelighet

– Teknologien slik den er implementert i feks. smartklokker er ikke pålitelig nok til å brukes i felten. For eksempel gir de ikke gode målinger på mørk hud, og eksterne faktorer som fuktighet kan gi ulike utslag, sier Bjørn Hagen i Inventas som har utviklet den nye sensoren, og legger til: – Løsningen vi endte opp med gjorde oss LiSa i stand til å korrigere for ulike variabler, som for eksempel hudfarge.

Et godt tverrfaglig samarbeid

Valget om å ta i bruk lys-basert måling kom etter flere møter med akademia, og spesielt Lise Randeberg, professor i biomedisinsk optikk og fotonikk ved NTNU. Siden har hun blitt en del av Nordiq Products, og er en viktig bidragsyter inn i prosjektet. – Hun hadde en klar formening om hva som burde gi et godt resultat, hvor hun spesifiserte hvilke farger som burde være med på de ulike lysdiodene. Vår jobb var da å finne de riktige komponentene og en god konstruksjon for å lage sensorpakken, sier Hagen.

Overlevering av første prototypeserien, ved Bjørn Hagen, Inventas og Mats Hetling, Nordiq products.
Overlevering av første prototypeserien, ved Bjørn Hagen, Inventas og Mats Hetling, Nordiq products.

Avgjørende fagkombinasjoner

Det tette samarbeidet mellom Nordiq Products, akademia og produktutviklingsmiljøene har vært avgjørende for å komme til «proof of concept»-stadiet. Mats Hetling forteller at Inventas ble koblet på fordi de hadde den nødvendige kombinasjonen av design- og ingeniørkompetanse, men også fordi selskapet har mye erfaring med denne type prosjekter.

Avdekke risiko

– I slike prosjekter er det viktig at vi tar det vanskeligste først og dermed rydder unna risiko. I dette tilfellet handlet det om å lage selve sensoren, og hvordan vi kunne få målingene prosessert. Akademisk forskning ligger til grunn for mye av det vi har tatt høyde for i utviklingen av sensorpakken, forteller Hagen.

Gjøres klar for markedet

For at LiSa skal bli klar for markedet må produktet gjennom flere steg, deriblant en omfattende sertifiseringsprosess med klinisk testing og dokumentasjon av prosesseringen i produktet. – Den neste fasen er å koble sensoren på en kroppsbåren enhet hvor vi får prosessert signalene. Parallelt skal det testes ut at produktet er tilstrekkelig robust. Da handler det f.eks. om å måle hvilken effekt ulike variabler har på målingen, som alder og hudtykkelse, forklarer Hagen.

Finansiering

Samtidig som utviklingsløpet pågår, skal Nordiq Products gjennomføre en tredje finansieringsrunde for å nå målet om en lansering i 2024. På veien mot markedet vil også flere samarbeidspartnere bli involvert. – Sammen med våre pilotpartnere, blant annet Forsvarets Sanitet og RAKOS, har vi lagt detaljerte planer for årene som kommer, avslutter Mats Hetling.

Powered by Labrador CMS