Hjertet i systemet er denne IoT-huben, en kompakt «PC» som kommuniserer trådløst med sensorene på den ene siden og Dateks backendsystem på den andre siden. (Foto: Datek)

Trygg hjemme med IoT

Basert på egenutviklet elektronikk er Datek i ferd med å utvikle en tjeneste som kan varsle pårørende dersom noe unormalt skulle inntreffe hos hjemmeboende eldre.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er 2 år eller eldre

Da koronaeffekten slo til for fullt tidligere i år, fant utviklerne hos Datek rom til å ta frem en idé som allerede hadde ligget i skuffen en tid.

Smart, men enkelt

Smarte trygghetsløsninger for eldre har det vært snakket om i mange år, men få eller ingen har kommet opp med en løsning som bare er å introdusere på markedet og selge til sluttkundene. En forklaring kan være at mange har gått seg bort i altfor intrikate løsninger, og kopling til andre helsetjenester og -personell. Dateks løsning tråkker imidlertid ingen personvernregler på tærne, og er utelukkende en sak mellom eldre og deres pårørende. Dermed snakker vi mer om et forbrukerprodukt enn et helseprodukt som nødvendigvis krever spesielle godkjenninger og samarbeid med helsesektoren.

IoT-plattform
FoU-ansvarlig Hans Petter Grimstad og programvareutvikler Kåre Gunnar Nesheim er to av utviklerne som har vært sentrale i prosjektet. – Vi tok utgangspunkt i IoT-plattformen som vi allerede har utviklet for smarthusfunksjoner, med en hub som kommuniserer med trådløse sensorer i huset og vår backend-løsning, forklarer Nesheim. Basert på denne utviklet de så en slags omvendt alarm, som gir beskjed hvis en forventet hendelse ikke skjer.

Regelmotor
– Vi har blant annet utviklet en «regelmotor», dvs. En logikk rundt hva som vanligvis skjer i hjemmet, forteller prosjektleder Lise Eggum. – Løsningen skal på den måte avdekke unormale hendelser, som at ingen går på kjøkkenet i løpet av en tid, eller at sengen er tom om natten, fremholder hun. – Det har vært viktig at systemet kan kjøre i bakgrunnen, uten at brukerne trenger å forholde seg til det eller måtte lære seg ny teknologi.

Ikke-invaderende
– Dette er først og fremst et system for å varsle pårørende, og det skal ellers være minst mulig invaderende, understreker Grimstad. Det skal være et lavterskeltilbud, og med hensyn til personvern omfatter det heller ingen logging eller lagring av hendelser. – Med et slikt system får familien mulighet til å få informasjon og trygghet på en enkel måte, sier han.

Hub og sensorer
Magnetkontakter på dører og strategisk plasserte bevegelsessensorer brukes for å detektere aktivitet. I tillegg er det mulig å kople til en sengevakt via et egenutviklet grensesnitt. Sentralt i systemet er en videreutviklet variant av Dateks smarthus-hub; En kompakt Linux-drevet prosessormodul med PC-ytelse (en bedre sammenligning er kanskje en Raspberry Pi- type modul) som også inneholder Zigbee-radio for kommunikasjon med sensorene og internettilkopling til Dateks backend-løsning. Alt i en liten dings med 7,5 cm diameter.

I testrommet hos Datek er det utplassert sensorer i forskjellige «rom», koplet sammen via en intelligent smarthus-hub. Hensikten er ikke å overvåke et menneske, men følge med om det skjer noe unormalt. Dersom en forventet aktivitet uteblir, går en alarm, og pårørende vil kunne varsles via sms. Løsningen er basert på teknologi som Datek har hatt «på huset» i lang tid, ifølge (f.v.) Lise Eggum, Tone Thorstensen, Kåre Gunnar Nesheim og Hans Petter Grimstad.

Skal være enkelt
Bevegelsessensorene i pilotinstallasjonene er i prinsippet ferdig hyllevare Zigbee-sensorer, modifisert med Dateks programvare (blant annet for å tvinge dem til å sende data oftere), men i den ferdige versjonen skal både magnetkontakter og bevegelsessensorer miniatyriseres kraftig, med tanke på enkel og «usynlig» installasjon. – Vi ser mange videreutviklingsmuligheter når det gjelder funksjonalitet, men vi starter enkelt med noe som gir umiddelbar verdi. Et sentralt mål er at løsningen skal være billig – dvs. billigere enn f.eks. et alarmsystem, poengterer Eggum.

– Ingen andre kan
– En stor fordel vi har, er at vi har full kontroll på alle deler av produktet: Vi lager alt fra sensormodul til hub, styresystem og brukergrensesnitt. Og dette er teknologi og løsninger vi har jobbet med i mange år, påpeker Grimstad. – Det er litt kult at vi kan lage noe som ingen andre kan, legger han til. Grimstad har allerede mange idéer til å ta teknologien videre, uten at vi får lov å skrive om det her.

Datek regner med å selge produktet gjennom sine egne kanaler, og tar sikte på markedsintroduksjon tidlig i 2021.

Powered by Labrador CMS