Mikroelektronikkprisen 2022:

Prisvinner Martin Ericsson.

Masteroppgave om multisensor datainnsamling i fiskemerder

Hvert år mottar en verdig vinner pris for beste masteroppgave innen mikro- elektronikkonstruksjon ved Institutt for elektroniske systemer (IES), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Publisert

Vinner for 2022 ble Martin Ericsson med oppgaven «Fish-farm Integrated Sensor Cluster: Environmental and Biological Surveillance in Fish-farming Aquaculture with Emphasis on Sensor Fusion». Bak prisen står bladet Elektronikk og norsk mikroelektronikkindustri gjennom nettverket NTNU Mikroelektronikkforum.

Kombinerer optikk og akustikk

Overvåkning av dagens fiskemerder er utfordrende gitt størrelsen og det komplekse undervannsmiljøet de representerer. I arbeidet sitt har Martin Ericsson benyttet et eget-utviklet system som kombinerer optikk og akustikk med sensorer for måling av absolutt orientering samt vannets oksygeninnhold og temperatur. Med en slik fusjon av data vil det være mulig å estimere størrelse og svømmehastighet for enkeltlaks og å få et godt bilde av fiskens helse og velferd. En viktig del av masteroppgaven har dessuten vært å utvikle et system for etterbehandling av de innsamlede dataene, basert på neurale nettverk. Gjennom arbeidet sitt har Ericsson både vist at et slikt system lar seg realisere og at det kan være svært nyttig i fremtidens akvakulturanlegg. Ifølge juryen er masteroppgaven meget godt skrevet og viser et særdeles omfattende arbeid der mange ulike elementer innen sensorer og databehandling til sammen er brukt for å løse problemet.

Pris og jury

Prisen ble delt ut under Elektronikk- og teknologidagen som tredjeklassingene ved NTNUs studieprogram for Elektronisk systemdesign og innovasjon arrangerte 9. februar i år. I tillegg til et diplom, består prisen av en sjekk på 15.000 kroner. Faglærer på oppgaven har vært professor John Potter ved IES. Arild Søraunet, teknisk sjef hos Norbit ASA, har vært forslagsstiller og medveileder. Juryen har bestått av Vitaly Marchuk, Design Engineering Manager ved Microchip Norway AS og Bjørn B. Larsen, førsteamanuensis ved IES. Martin Ericsson jobber i dag hos Norbit og han vil skrive en artikkel om masteroppgaven som kommer i et nummer av Elektronikk senere i år.

De som står bak

Bladet Elektronikk er naturligvis kjent for alle dets lesere. Den andre prisgiveren, NTNU Mikroelektronikkforum, består av en gruppe bedrifter fra norsk mikroelektronikkindustrien som samarbeider med mikroelektronikkmiljøet ved IES om å styrke nasjonal rekruttering og kompetanse innen fagfeltet.

Powered by Labrador CMS