Havbruk:

Kjell Hansen med tre av transducerne som brukes i den ultralydbaserte løsningen som skal ta knekken på lakseluslarver.
Kjell Hansen med tre av transducerne som brukes i den ultralydbaserte løsningen som skal ta knekken på lakseluslarver.

Lakselusproblemet løst?

Omfattende testing gjenstår, men et pilotprosjekt i regi av Nofima har gitt lovende resultater for en rensemetode utviklet av Sætre-firmaet Giga AS.

Publisert

Bak Giga AS står en kjenning fra elektronikkbransjen; Kjell Hansen har jobbet en mannsalder eller to som FAE og produktspesialist hos distributører som Schive og EBV og har vært borti det som fins av utfordringer innen RF- og kraftelektronikk. Men rollen som pensjonist har vært krydret med konsulentoppdrag gjennom eget firma.

Pilottest

Elektronikk skrev første gang om lakselusprosjektet hans i 2018. Da hadde han nettopp fått innvilget patent på løsningen, som går ut på å drepe larver av lakselus vha. ultralyd. Nå er systemet testet ut av Nofima, som er delvis eid av Nærings- og Fiskeridepartementet, med gode resultater. – Inntil 80 prosent av lakseluslarvene ble drept i pilottestene. Vi mener at inntil 95 % er mulig med en nyere versjon, sier Hansen.

Noe av «innmaten» i styresystemet for Salmosafe: Blant annet en resonant effektgenerator og en effektfaktorkontroller. Det er viktig å kjøre innen ren sinusspenning for å få minst mulig støy, ifølge Hansen.
Noe av «innmaten» i styresystemet for Salmosafe: Blant annet en resonant effektgenerator og en effektfaktorkontroller. Det er viktig å kjøre innen ren sinusspenning for å få minst mulig støy, ifølge Hansen.

Ultralyd

Systemet, som er døpt Salmosafe, er basert på bruk av kraftig ultralyd i et kammer som er plassert i vanntilførselen, utenfor merden. Merden må være utstyrt med tette vegger («skjørt»), men åpen bunn. Det rensede vannet overrisler så merden, slik at vannet i merden gradvis skiftes ut. Det betyr at man på en enkel måte, uten medisiner eller stress for fisken, kan kvitte seg med det meste av lakselusen.

Fra idé til produkt

Inspirasjon til løsningen fikk oppfinneren i forbindelse med et konsulent- oppdrag hos Aker Solutions for 8 år siden, der man testet ultralyd for å hindre algegroing. – Det tenkte jeg måtte kunne brukes mot lakselus også, forteller Hansen, som etter samtale med en kompetent forsker som han tilfeldigvis kjente, videreutviklet idéen til et funksjonelt konsept.

Også bakterier og virus

Prinsippet er at organismer under en viss størrelse drepes av ultralyd med en gitt frekvens og energi. Det åpner andre, interessante perspektiver. – Vi antar at også AGD- og andre bakterier og virus som fisken utsettes for, i tillegg til algesporer, blir uskadeliggjort i Salmosafe. Men dette er noe som må testes ut videre, understreker Hansen.

Ultralydrekken som ble brukt i pilottesten i Nord-Norge.
Ultralydrekken som ble brukt i pilottesten i Nord-Norge.

Løsningen for havnespy?

En betydelig trussel mot kystmiljøet som har dukket opp i senere tid, er det såkalte havnespyet (japansk sjøpung) – en utrivelig organisme som dekker sjøbunnen og kveler alt annet liv. Hansen utelukker ikke at en variant av teknologien deres kunne være effektivt mot havnespy. – Vi har tenkt tanken, og det kunne ligge et stort potensiale her. Men det må i så fall også testes grundig, sier Hansen, som bekrefter at de har kontakt med Havforskningsinstituttet om saken.

Egenutviklet

Elektronikken og styresystemet i løsningen er selvsagt egenutviklet. I tillegg har Giga samarbeidet med EFD Induction om utvikling av en kraftig ultralydgenerator – den neste blir på 50 kW for å forsyne flere transducere. Løsningen som ble testet hos Nofima i Steigen var på 1,1 kW. Systemet er uansett meget energieffektivt i forhold til sammenlignbare løsninger, ifølge Hansen.

Pentagon

Utformingen av ultralydkabinettet er også en sak for seg. Ved å designe det som en femkantet boks (pentagon) utnytter man ultralydsignalene bedre, ved å «gjenbruke» dem via refleksjoner. Som en bonus genererer refleksjonene nye og høyere frekvenser (pga interferens) som kan være effektive for å eliminere f.eks. virus.

Allsidig bakgrunn

Hansens allsidighet har kommet til god nytte ved utvikling av systemet. Han har erfaring med alt fra utvikling av mottakere i jordstasjoner til krypteringsløsninger for telekom, kraftforsyninger til LED gatelys osv. – og som en kuriositet kan jo nevnes at han utviklet FM-tuner og effekttrinn til Radionette Soundmaster – om noen husker den.

«Storfisk» interessert

Kjell Hansen har ingen ambisjoner om å bli bedriftsbygger når Salmosafe er klar for kommersialisering. – Det vil jeg overlate til andre. Men vi har allerede store firma i oppdrettsbransjen som snuser på oss, så når vi har fått en skikkelig forretningsmodell på plass, blir det trolig å selge både produkt og firma, sier han.

 

 

Powered by Labrador CMS