Invitasjon:

Bidra med dine FPGA-erfaringer!

FPGA-forum arrangeres for 17. gang og ønsker presentasjoner fra industrien og akademia om prosjekter, metodikk, teknologi, trender og brukererfaring.

Publisert

Invitasjon til å holde foredrag: Arrangørene bak FPGA-Forum 2024 oppfordrer nå alle til å komme med forslag til presentasjoner fra sin bedrift eller sitt miljø.

FPGA-Forum – Det norske FPGA-miljøets møteplass

 Onsdag 14. og torsdag 15. februar, 2024, på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim (Tutorials/Workshops tirsdag 13. februar)

Har dere hatt et interessant FPGA-prosjekt, et spennende undervisningsopplegg med FPGA, en spesiell måte å bruke FPGA på, erfaringer fra bruk av verktøy, prosjektstyring/teamdesign, metodikk, designflyt, integrasjon av FPGA, grensesnitt mot omverdenen, programvare i eller mot FPGA, applikasjoner med FPGA, verifikasjon, design, timing, klokking, HW/SW, lab-testing, scripting, fjernstyrt programmering, rekonfigurering eller lignende? Alle vil gjerne høre om andres erfaringer, og med stor bredde i FPGA-miljøet i Norge har de fleste noe å lære av hverandre.

Profilering

Ifølge arrangørene er dette en unik mulighet til å møte et samlet norsk FPGA miljø for å profilere deg og din bedrift. Det har også vist seg å være en god arena for rekruttering og nettverksbygging. Det er vanligvis godt oppmøte fra studenter innen relevante studieprogram på NTNU og andre universitet og høyskoler.

Send inn

Send inn ditt forslag til presentasjon til contact@fpga-forum.no eller en person i komitéen innen tirsdag 7. november (se fpga-forum.no/call-for-contributions for evt. oppdateringer på frister og annen info). Ta med tittel på foredraget og en kort beskrivelse av tema. Presentasjonene vil være på 30 minutter - inkludert tid til spørsmål. Det vil også være mulighet for noen presentasjoner av dobbel varighet. Gi beskjed dersom dette er av interesse. Send gjerne inn flere prioriterte forslag, og gi i så fall beskjed om det kan være aktuelt med to presentasjoner. Merk at deltagende foredragsholdere betaler redusert deltakeravgift (http://www.fpga-forum.no/registration/).

En artig dings til utlodding og en gave til alle foredragsholdere

Alle som holder en presentasjon fra norsk industri og akademia (utenom komitéen) er med i trekning av en liten elektronisk dings, samtidig som alle mottar en liten gave med FPGA-forum logo på etter sitt foredrag.

Oppdateringer

Fra du sender inn ditt bidrag vil FPGA-forum holde deg oppdatert om utviklingen i programmet. Du vil få tilbakemelding når bidraget ditt er vurdert og programmet nærmer seg klart – mest sannsynlig medio/ultimo november. Informasjon, nyheter og program kommer ellers løpende på www.fpga-forum.no.

 

 Powered by Labrador CMS