Forsvarselektronikk:

Pre-test for temperatur, fra Data Respons’ monterings- og testsenter på Skedsmo. Her foregår sammenstilling og test av systemer for forsvarsindustrien. Av fasiliteter finnes både klimaskap, EMC/ESD måleutstyr, utstyr for vibrasjons- og sjokktesting med mer.

Lokal kompetanse viktig i forsvarsmarkedet

I en urolig tid er forsvarsmarkedet blitt stadig viktigere også for mange bedrifter som har sitt hovedvirke innen sivile områder. Data Respons Solutions (DRS) er et godt eksempel på det.

Publisert

– Data Respons er ingen typisk forsvarsbedrift – men likevel sentral i økosystemet som teknologileverandør og kompetansehus innen kundetilpassede løsninger, COTS/MOTS systemer og utviklingstjenester, understreker direktør for forretningsutvikling, Mikkel Helweg. 

I Norge består dette "økosystemet" ifølge Helweg av over 250 bedrifter, fra "de fire-fem store" til SMBer. En ringvirkningsanalyse foretatt av Menon Economics på oppdrag fra FSi viser at næringen i 2021 hadde en verdiskaping på over 14 milliarder kroner og bidro til mer enn 14.000 arbeidsplasser i hele landet.

Godt posisjonert

– Kriser og konflikter har satt mer fokus på sikre leveringskjeder, ikke minst lokalt, sier Mikkel Helweg.

Selskapets kunder er typisk nordiske og tyske OEMer og systemhus som KONGSBERG, SAAB, TERMA, Patria, Rheinmetall, m.fl. – Sammen med vårt søsterselskap Data Respons R&D Services har vi også deltatt i industrial cooperation (IC) prosjekter, og er posisjonert i forhold til EDF/Diana, skulle den rette muligheten dukke opp. Vi har noen leveranser til Forsvaret, men forannevnte er unntak og vi er opptatt av å ikke konkurrere med de nevnte OEM og systemhus, poengterer Helweg.

Lokale tjenester

– Det unike ved vårt tilbud er at vi kan tilby løsninger basert på hyllevare og kundetilpasset maskinvare/programvare gjennom egne lokale tjenester som maskinvare/programvare/FPGA/mekanikk-utvikling, industrialisering og kvalifisering, og sammenstilling og test. Vi har in-house sammenstilling (HLA), testfasiliteter (klimaskap, vibratorer, og EMC-utstyr), fremholder han. Selskapet har også tilegnet seg mye kompetanse og erfaring rundt utvikling og test iht. militære standarder som MIL-STD 810/461/1275, samt maritime standarder som IEC60945 og IACS E10 som ofte refereres til fra sjødomenet, dvs. marinen og kystvakten.

Security of Supply og regionalisering

– Vi ser at det i tråd med konflikter og kriser globalt, og krig i Europa, blir stadig mer fokus på regional og lokal verdikjede og produksjon for å sikre leveranser – forsyningssikkerhet, eller såkalt Security of Supply (SoS), noe som vi er godt posisjonert for. Både gjennom våre egne lokale kapasiteter og kapabilitet, samt gjennom å benytte lokale verdikjeder der dette er mulig, påpeker Helweg.

Mer outsourcing

Han ser en trend mot at kunder i forsvarssegmentet setter ut mer komplette jobber og løsninger, m.a.o. delsystemer på et høyere nivå, for å frigjøre ressurser til egen kjernekompetanse og -virksomhet. – Dette innebærer at de øker kravene til oss gjennom å forvente at vi har tilstrekkelig kapasitet og kapabilitet, sertifiseringer og adekvate Miljø-, Sosiale- og Forretningsetiske forhold (ESG). 

Digitalisering

Fra et av selskapets laboratorier der man jobber med utvikling og test av modulære systemer for forsvarsindustrien.

Når det gjelder "markedstrender" innenfor forsvarssegmentet er det umulig å komme utenom digitaliseringen av de ulike kampplattformene, deriblant av militære kjøretøy og fartøy. En underliggende faktor her er ikke minst evnen til å gjennomføre multidomene-operasjoner, dvs. samhandling på tvers av plattformer og våpengrener.

 Videre ser man at mer databehandling foretas i kanten av nettverket (ref. kantprosessering) som i militær kontekst innebærer at data fra ulike feltsensorer kombineres (sensorfusjon) og analysere lokalt og at det reageres i sanntid gjennom aktuatorer og effektorer. Enten autonomt eller med "man/woman in the loop".

 – Her er Data Respons Solutions godt posisjonert gjennom i en årrekke å ha levert robuste løsninger innenfor taktisk IKT. Vi har også kompetanse og erfaring med integrasjon av 4G og 5G, med virtualisering og med GPU og kunstig intelligens (AI), forteller Helweg.

Hyllevare

– Når det gjelder trender innenfor hyllevare (COTS) for å realisere forsvarsløsninger er fortsatt modulære bakplansteknologier som cPCI og PICMG 1.3 populære i «High mix low volume» applikasjoner, men vi ser også at VPX/SOSA (Sensor Open Systems Architecture) rører på seg her hjemme selv om VPX-løsninger fortsatt er kostbart (2-3x) mot de forannevnte, påpeker Helweg. Han ser også COM Express og COM-HPC som en populær standard, men disse fordrer gjerne høyere volum siden det må utvikles bærerkort til hvert prosjekt. Av formfaktorer på sub-system nivå ser man at 1/2 19" formatet brer om seg, og også her er Data Respons godt posisjonert. – Når det kommer til teknologi og leverandører er vi agnostikere, dvs. pragmatisk og åpen, understreker han.

Fremtidsutsikter

Den delen av forsvarsmarkedet som Data Respons Solutions er en del av, markedet for såkalte "militære embedded systemer" er ventet å vokse fra 1.6 milliard USD i 2022 til 2.5 milliard USD i 2027, en årlig vekst på ca. 10%, mens omsetning og vekst i ferdige forsvarssystemer er selvsagt langt høyere, både grunnet pågående kriser og krig i Europa, men også grunnet digitaliseringen nevnt tidligere.

Rask skalering

Selv om Data Respons Solutions Norge isolert sett kan kategoriseres som en SMB kan de fort skalere kapasitet og kapabilitet gjennom sine R&D-orienterte søsterselskap (DR R&D Services, Sylog, TechPeople) og ikke minst morselskapet AKKODIS. – Sistnevnte leverer både maskinvare og programvare til selskaper i de fleste NATO-landene, og slik sett er DR Solutions nå en del av et globalt selskap hvor man i økende grad jobber med å bruke kunnskapen og teknologien Akkodis besitter til å støtte forsvarsindustrien og NATO-landenes forsvarsevne. Og det er en satsning vi ser et økende behov for, avslutter Helweg.

Data Respons Solutions

Data Respons Solutions (DRS), et selskap i AKKODIS-gruppen, hadde et veldig godt 2023 og selskapet har flere år bak seg med sammenhengende vekst. I 2023 omsatte Data Respons Solutions for ca. 55 millioner Euro.

Foruten forsvarssegmentet står selskapet trygt plantet i flere andre markeder som maritim, olje og offshore, automatisering, medtek og bilindustri.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS