NTNU i Trondheim får nytt forskningssenter for kunstig intelligens.

Nytt forskningssenter for kunstig intelligens skal skape verdier

Innovasjonstakten skal økes for norsk industri når Norge satser store beløp på kunstig intelligens. Det nye forskningssenteret NorwAI hos NTNU i Trondheim blir det nasjonale kraftsenteret som samler de største aktørene innen industri og akademia

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er 2 år eller eldre

Senteret, hvor DNV GL er partner, skal bli en vekstmotor der de mest ambisiøse samles for næringsrettet forskning og innovasjon under NTNUs og SINTEFs ledelse. Kickoff var torsdag 12. november.

– Formålet med senteret er å utvikle banebrytende teorier, metoder og teknologi for effektiv og ansvarlig utnyttelse av data-drevet kunstig intelligens i innovative, industrielle løsninger, sier professor Jon Atle Gulla ved Institutt for datateknologi og informatikk på NTNU, lederfordet nye senteretNorwAI(Norwegian Research Center for AIInnovation). 

Digital transformasjon
Kunstig intelligens har kraft i seg til å skape fundamentale endringer i den digitale transformasjonen Norge står overfor. Fra data skal verdier smies. Forskerne og studentene skal arbeide tett sammen med de industrielle oppdragsgiverne. Selskapene bestemmer mål og oppgaver i senteret. NorwAI består av både tunge, norske industrilokomotiver og yngre, digitalt fødte bedrifter.

– Tett samarbeid mellom fremtredende forskningsmiljøer, industri og offentlige forvaltningsorganer har vist seg å være en effektiv modell for innovasjon, sier Sven Størmer Thaulow, EVP og data- og teknologidirektør i Schibsted, også nylig utnevnt til styreleder for det nyetablerte forskningssenteretNorwAI.

Kjerneområde
NorwAI finansieres av Norges Forskningsråd og partnerne sammen. Nesten 300 millioner skal benyttes til forskning, undervisning og innovasjonsutvikling, og prosjektet skal pågå i åtte år.

– Bruk av kunstig intelligens krever reelle data i virkelig store mengder. Når vi har et samarbeid på tvers av bransjer og sektorer som vi nå ser i NorwAI, kan de forskjellige aktørene samtidig få tilgang til massive datasett som ikke bare vil bidra til forskningen, men også hjelpe industrien til å bygge nye verktøy og forretningsmodeller, sier Jon Atle Gulla. 

Et senter for forskningsdrevet innovasjon henger meget høyt, utlyses bare hvert femte år og nåløyet bestemmes av internasjonale fageksperter, paneler for vurdering av innovasjon og verdiskaping, og en egen relevansvurdering utført av Forskningsrådet. AI (kunstig intelligens) som disruptiv kraft blir et kjerneområde foretNorge i digital omstilling. Et nasjonalt senter for AI har betydning for de fleste andre teknologier.

Felles plattform
Aktører som Schibsted, NRK, Telenor og DnB vil være interessert i individualisert innhold og tjenester bygd på norske språkmodeller – ikke bare importerte tjenester fra utlandet. Andre som DNV-GL, Kongsberg og Cognite kan utnytte sensorbaserte, intelligente lag oppå tvillinger til å simulere situasjoner og agere når verdier går i feil retning. Kunstig intelligens gjør maskineri stand til å forstå, vurdere og analysere, lære underveis og kan hjelpe oss å ta beslutninger. 

Powered by Labrador CMS