The Sensor Decade:

Paneldebatt: F.v. Håkon Hauglie, Innovasjon Norge, Ellen Dahler Tuset, Kongsberg Discovery, Lars Enge, Tomra, Jenny Olsson Picalausa, Sony Semiconductor, Morten Dalsmo, SINTEF og Ralph W. Bernstein, SINTEF (debattleder).

Vil etablere SFI for sensorhalvledere

Det var spesielt to ting som gikk igjen under paneldebattene da konferansen The Sensor Decade åpnet i går: Det trengs flere folk, og industrien må samarbeide. I tillegg må noen ta risiko.

Publisert Sist oppdatert

– Halvlederindustrien fremstår, ifølge en rapport som ble lagt frem i fjor,  ikke som en samlet «industri», men som en samling av selskaper som jobber hver for seg, sa adm. direktør Håkon Haugli  i Innovasjon Norge under en av paneldebattene som åpnet konferansen.

Rapporten han viser til fikk Innovation Norway utarbeidet gjennom Menon Economics, med oversikt over verdikjeden til halvledere. Der fremkommer det riktig nok at Norge har sterke halvleder-/sensorbedrifter, spesielt i designfasen, og at industrien vokser raskt. Se (https://lnkd.in/ecizqBPw)

Samtidig åpner det seg store muligheter gjennom samarbeid med tradisjonelle industrier som har behov for digitalisering, og gjennom nordisk og europeisk samarbeid. Selv om han antydet at myndighetene ikke er tett nok på EU her.

Haugli pekte også på kompetansebygging som en stor utfordring og noe som må jobbes med. Utdanningen må styrkes, noe de fleste var enige i. – Gode folk er nøkkelen til suksess, kommenterte Lars Enge fra Tomra.

– Vi ser både kompetanse og kunder i Norge, sa Jenny Olsson Picalausa, som leder Sony Semiconductor Solutions Europe sitt CMOS bildesensordesignsenter i Norge. – Men vi trenger mer hjelp fra myndighetene til å legge mer penger i utdanning, i tillegg til å legge til rette for å hente kompetanse utenfra, påpekte hun.

– Vi må handle nå; samarbeide og føre de rette folkene sammen, sa konserndirektør Morten Dalsmo, SINTEF. – Vi må samle aktører og lage et «Team Norway», fremholdt han. 

Foruten en nasjonal satsing, vil det være viktig å samarbeide mest mulig med både nordiske land og EU for øvrig, mente panelet

Et viktig skritt er etablering av et Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) innen sensorteknologi, som flere aktører, inkludert SINTEF, UiO, Kongsberg og andre har tatt initiativ til nå. – Nå må vi vise at det er handling bak ord, sa Kongsberg Discoverys Ellen Tuset, som vil lede initiativet.  

– Jeg tror vi er på god vei når det gjelder samarbeid. Men vi trenger flere ingeniører. Vi må få med oss ungdommen, understreket hun.

Et sentralt tema var også muligheten for å etablere en pilotlinje i Norge for produksjon av halvledere, for å dekke et behov mellom forskning og volumproduksjon, spesielt mot SMB. Dette ligger inne i EUs Chips Act program, og fire pilotlinjer er allerede satt i gang, bl.a. en i Finland. Det er et langt lerret å bleke, men mulighetene ligger der, om industrien og myndighetene kjenner sin besøkelsestid.

– Jeg tror Norge kan spille en rolle bl.a. i det grønne skiftet. Europa og verden trenger ny teknologi, understreket Haugli. – Jeg håper at når vi møtes om to år, er industrien dobbelt så stor!

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS