Dette er del av første runde med bevilgninger til radikalt nyskapende prosjekter i Forskningsrådets nye satsing på teknologikonvergens.
Dette er del av første runde med bevilgninger til radikalt nyskapende prosjekter i Forskningsrådets nye satsing på teknologikonvergens.

Forskningsrådet deler ut 195 millioner kroner til nyskapende teknologiprosjekter

Forskningsrådet investerer i 10 radikalt nyskapende prosjekter som kombinerer IKT, nanoteknologi og bioteknologi.

Publisert Sist oppdatert
Disse får tildeling.
Disse får tildeling.

– Det er lovende å se norske fagmiljøer med svært høye ambisjoner. Vi som samfunn er i ferd med å gjennomgå en massiv omstilling og vi lykkes ikke uten radikale innovasjoner og teknologi. Det blir spennende å følge prosjektene, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Tildelingene skjer til forskningsmiljøer der forskere i flere av prosjektene samarbeider med brukere av forskningen, som bedrifter og offentlige virksomheter.

Stor bredde

Ett av prosjektene som får finansiering er «AluminumCarbon Battery as Next Generation Battery» der forskere ved NTNU sammen med næringslivspartnere skal utvikle et nytt konsept for batteriteknologi basert på de tilgjengelige, billige og resirkulerbare materialene aluminium og karbon. Bruk av teknologier som IKT og nanoteknologi vil muliggjøre teknologiutviklingen. Prosjektet vil også bidra til utdanning av kandidater med kompetanse som er sterkt etterspurt i næringslivet.

Et annet prosjekt som finansieres er «Violence-inducing Behaviour Prevention in Social-Cyber Space of Local Communities» ved Stiftelsen Vestlandsforskning. Prosjektet skal utvikle nye metoder basert på kunstig intelligens for å oppdage voldsfremkallende sosial atferd fra deltakere i digitale nettverk. Metodene kan gjøre myndigheter bedre i stand til å iverksette strategier og kampanjer for å motvirke atferd som kan føre til hat og vold.

I prosjektet «Wireless Neuroprobe-On-A-Chip» skal Universitetet i Oslo utvikle et trådløst mikroelektrooptisk system for opptak og stimulering av hjerneaktivitet hos mus. Prosjektet vil kunne åpne for vitenskapelige gjennombrudd innen nevrovitenskap ved utvikling av smarte implanterbare enheter for hjerneforskning. Ambisjonen er å kunne oppdage og forebygge hjernesykdommer i en tidlig fase.

Første runde

Totalt ble det søkt om til sammen 2,2 milliarder kroner til et utlyst beløp på 195 millioner kroner.

– Dette er del av første runde med bevilgninger til radikalt nyskapende prosjekter i Forskningsrådets nye satsing på teknologikonvergens. Før jul investerte vi 50 millioner kroner i fem prosjekter i næringslivet. Nåløyet har vært trangt, og vi føler oss trygge på at disse prosjektene vil være viktige for å utvikle teknologi for fremtidige innovasjoner som kan bidra til å møte bærekraftsutfordringene, sier Sundli Tveit i en pressemelding torsdag.

Powered by Labrador CMS