Skal samarbeide om digitalt hav, fra venstre: Gordon Gale, OTCNS, Enrico Nake, Canadas ambassade i Tyskland, som stedfortreder for Melanie Nadeau, COVE, Dr. Carl Thiede og Prof. Uwe Freiherr von Lukas, SMN, og Dr. Gisle Nondal, OINCC og GCE OT. Foto: Rostock Business

Norsk-tysk samarbeid om havteknologi

Ledende norske og tyske forsknings- og industriklynger har inngått avtale om samarbeid for å realisere det digitale havet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er 2 år eller eldre

Norge stilte sterkt som partnerland under årets Digital Ocean Convention i Rostock, arrangert av Fraunhofer-instituttet IGD, Rostock Business og Subsea Monitoring Network (SMN) 25. til 26. august. Sentralt på dagsordenen var realiseringen av det digitale havet og hvordan bedre utnyttelse av data kan bidra til å oppnå bærekraftig, blå vekst som et ledd i EUs grønne giv.

Deling av data
– Rent konkret handler det digitale havet ikke bare om én enkelt teknologi, men om hvordan forskjellige systemer kan komme sammen for å løse konkrete utfordringer. Og det handler om deling av data, fortalte SINTEF-direktør Alexandra Bech-Gjørv i sin åpningstale.

NTNUs Asgeir Sørensen fulgte opp og delte sin visjon om en storstilt demokratisering av tilgangen til havdata, fra Nordpolen til Antarktis, ved at data frigjøres og tilgjengeliggjøres for både forskning, industri og sivilsamfunn. Visjonen om det digitale havet er et sentralt tema i FNs høynivåpanel for en bærekraftig havøkonomi, der Norge er en ledende bidragsyter og initiativtaker.

Behov for regulatorisk samarbeid
Arrangementets første dag var viet betydningen av samarbeid. Behovet for regulatorisk samarbeid på politisk nivå ble vektlagt av politiske representanter fra både Tyskland og Norge. Jens Frølich Holte, statssekretær i det norske utenriksdepartementet, betonte arbeidet i FNs høynivåpanel for en bærekraftig havøkonomi og UN Decade of Ocean Science. Han var klar på at grønn og blå vekst må gå hånd i hånd. Norbert Brackmann, koordinator for Tysklands maritime strategi, påpekte at de nord-europeiske landene sammen må jobbe for å utvikle et sterkt miljøregelverk for havene. Samtidig støtter Tyskland teknologiutvikling innen autonomi, undervannskommunikasjon, sensorikk og spissteknologi for undervannsinfrastruktur som gass- og elektrisitetskabler.

Sjumilssteg
Representanter fra Norsk-tysk arbeidsgruppe for havteknologi var sentrale da det bilaterale samarbeidet mellom landene tok et sjumilssteg fremover med utvidelsen av en Memorandum of Understanding (MoU). I tillegg til den bergensbaserte næringsklyngen GCE Ocean Technology og Rostock-baserte Subsea Monitoring Network (SMN), utvides samarbeidet med Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre og canadiske COVE.

Organisasjonene vil arbeide sammen for å utvikle ny havteknologi og bidra til bærekraftig utnyttelse av havets ressurser.

Bedre tilgang
– Samarbeidet gir forsknings- og industriaktører fra alle tre land bedre tilgang til infrastruktur nødvendig for å skalere teknologier og få tilgang til internasjonale markeder, forteller Dr. Gisle Nondal, R&D Manager i GCE Ocean Technology og CEO ved Ocean Innovation Norwegian Catapult, i en pressemelding.

– Fraunhofer-instituttets Sustainable Subsea Solutions high performance center er glad for å samle de involverte organisasjonene om å fremme bærekraftig bruk av havene, nødvendig teknologiutvikling og å styrke internasjonal samhandling i bærekraftens navn, forteller Fraunhofer IGD, en av administratorene i SMN.

Virkemiddel for fremtidens teknologi
Denne typen samarbeid i og mellom klynger, både lokalt og internasjonalt, ble fremholdt som et viktig virkemiddel for å utvikle og skalere fremtidens teknologi. Ved å knytte sammen kompetansemiljøene i Norge og Tyskland kan begge miljøer nyte godt av hverandres styrker, og på den måten løse konkrete miljøutfordringer i havene samtidig som konkurransekraften opprettholdes.

– Det vi har fått til med våre næringsklynger kan vi også oppnå bilateralt. Vi konkurrerer der vi må og samarbeider der vi kan. Samarbeidet kan bli et forbilde eller en inspirasjon for norsk-tysk samarbeid, sa Norges ambassadør i Berlin, Petter Ølberg.

MoU-en ble signert av blant andre Dr. Gisle Nondal, talsmann for Norsk-tysk arbeidsgruppe for havteknologi.

 

Powered by Labrador CMS